Please select your page

ОМБУДСМАН ПОСТОЈИ ЗБОГ ГРАЂАНА

У центру нашег деловања је грађанин. Настојимо да помогнемо грађанима, да укажемо органима на пропусте, да спречимо и отклонимо последице кршења закона. Зато је за наш рад карактеристично да се, у великом броју случајева, проблеми решавају већ у току поступка и без упућивања препорука – изјавила је јуче Анико Мушкиња Хајнрих, покрајинска омбудсманка, представљајући посланицима скупштине Војводине годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана за 2014. годину.  

У свом веома кратком обраћању посланицима, покрајинска омбудсманка је истакла да незадовољни грађани, обраћајући се омбудсману, ретко кад наводе орган који је својим поступањем повредио њихова права. Грађани, по њеном мишљењу, нису ни дужни да то знају, јер је на омбудсману да процени у раду ког органа је дошло до пропуста и поступања мимо закона. По њеном мишљењу, ефикаснији рад заштитника грађана могао би се постићи новим законским решењем којим би се могућност подношења притужбе опредељивала према месту пребивалишта грађана и седишту органа, односно организационе јединице органа управе.

У расправи која је уследила након уводног излагања, посланици су износили  посве дивергентне оцене о извештају. Док су једни истицали да је годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана добар, јасан и детаљан, посебно истичући истраживања и део извештаја који се односи на националне мањине, други нису крили своје запрепашћење и згранутост, посебно констатацијама из уводног дела извештаја, за који је речено да је политизован и да садржи паушалне оцене и нетачне констатације. По њиховом суду, покрајински омбудсман је изашао изван оквира својих надлежности и, уместо извештаја, понудио је чист политички памфлет. 

Овогодишњи извештај покрајинског омбудсмана написан је на 137. страница, а уводни и најчешће спомињан део у расправи на свега четири странице. У том, уводном делу се налази и констатација да на односе у Војводини снажно утичу чиниоци и прилике изван покрајине. У случају скупштинске расправе та је констатација, имајући у виду актуелну кампању против републичког заштитника грађана, добила своју потврду. На то је указала и покрајинска омбудсманка, када је у својој завршној речи резигнирано констатовала да напади на омбудсмане постају мода.