Please select your page

Представницима Европске комисије предочено: Декларативно побољшање положаја мањина

24.03.2015.Анико Мушкиња Хајнрих, покрајинскаомбудсманка и  Ева Вукашиновић, заменица покрајинског омбудсмана за заштиту права националних мањина, разговарале су јуче са Рајнером Хофманом, од стране Европске комисије ангажованим експертом за националне мањине, и његовим сарадницима о положају и проблемима са којима се у остваривању својих права суочавају припадници националних мањина.

Саговорнице господина Хофмана указале су на то да је највећи проблем у вези са остваривањем права националних мањина декларативно, а не суштинско постојање воље да се ради на њиховом унапређењу. Потребно је обезбедити услове за то да се права по основу националне припадности могу остваривати на такав начин да то значи и унапређење квалитета свакодневног живота свих грађанки и грађана АП Војводине, односно Републике Србије.