Please select your page

Јавна дебата о положају етничких заједница у Србији - Искористити све законске могућности

Јавна дебата о положају етничких заједница у Србији

0804201w200пx

Данас је у Скупштини АП Војводине одржана јавна дебата "Етничке заједнице између законске потврде и животне невидлјивости" на којој је покрајинска омбудсманка Анико Мушкиња Хајнрих говорила о законском оквиру који уређује област заштите права националних мањина и изазовима његовог спровођења у пракси.

 

Покрајинска омбудсманка је у свом излагању, између осталог, нагласила да се не сме заборавити чињеница да је на темелју решења која нуди Закон о националним већима националних мањина, упркос критикама стручне јавности и медија на његов рачун, право да оснује своје националне савете прошле године искористило чак деветанест националних заједница у Србији. "Различита искуства у пракси остваривања права националних мањина у Војводини и другим деловима Србије потичу од чињенице да се постојећи правни оквир, који важи на територији циеле државе, у Војводини можда доследније и правилније примењује" заклјучила је Мушкиња Хеинрицх.

Представнике / це националних виећа, државних и међународних институција, стручњаке / иње у области заштите права националних мањина, новинаре / ке и активисте / киње из грађанског сектора у име Скупштине и Владе АПВ поздравиле су њихове потпредседнице мр Маја Седларевић и Ана Томанова Маканова, а присутнима су се обратили и Ненад Ђурђевић, директор Управе за лјудска и мањинска права у Министарству за лјудска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, мр Андор Дели, покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице, др. Горан Башић, заменик Заштитника грађана за права националних мањина, Милован Батак, помоћник Повереника за заштиту равноправности Републике Србије и Павел Домоњи, шеф новосадске канцеларије Хелсиншког одбора за лјудска права у Србији.

У расправи након уводних излагања највише коментара и примедби изречено је у вези са чињеницом да је правна регулатива у области заштите права националних мањина недоволјно разрађена, односно недоволјно прилагођена специфичним условима појединих локалних средина, и да је степен знања и свести грађана / ки Србије о томе шта остваривање ових права подразумева и за већински народ на незавидном нивоу.

Јавну дебату организовали су Балканска истраживачка мрежа у Србији - БИРН и Независно друштво новинара Војводине - НДНВ.