Please select your page

Заједничко саопштење Покрајинског омбудсмана и Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице - Изводи поново двојезични

Покрајински омбудсман и Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице поздравлјају измене и допуне Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига које је министар за лјудска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу донео 30. марта 2011. године, а које ступају на снагу 20. априла 2011. године.

Измене и допуне су донете у складу са договором постигнутим 2. фебруара 2011. године између представника Министарства, Покрајинског секретаријата и Покрајинског омбудсмана, као и на основу заједничких препорука Заштитника грађана Републике Србије и Покрајинског омбудсмана.

Изменама и допунама се између осталог уређује начин уписа личног имена припадника националних мањина на језику и писму националне мањине као и двојезично штампање образаца извода из матичних књига на језицима који су у службеној употреби у јединицама локалних самоуправа.