Please select your page

Manjinsko pitanje je vrlo kompleksno

IMAG0034Srbija je nedovršena država i, kao takva, nije u stanju da prepozna složenost manjinskog pitanja. Pored toga, sklona je da manjinsko pitanje tretira kao unutrašnje pitanje Srbije, da selektivno primenjuje zakone, a interese elita pretpostavi interesima pripadnika manjinske zajednice, istaknuto je na jučerašnjoj promociji zbornika Nacionalni saveti nacionalnih manjina i kultura.

Promocija zbornika je održana u prostorijama Zavoda za kulturu Vojvodine, a prisustvovali su joj, pored autora radova, i kulturni radnici, manjinski aktivisti i studenti.

Eva Vukašinović, zamenica pokrajinskog ombudsmana zadužena za zaštitu prava nacionalnih manjina i jedan od urednika zbornika, istakla je da je vrednost zbornika u tome što nudi pluralistički pogled na pitanje nacionalnih  manjina, koje je kompleksnije nego što se to uobičajeno misli. Ona, takođe, nije propustila priliku da, kao i Duško Radosavljević, profesor na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, ukaže na niz problema  - počev od nepreciznosti Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina i selektivne primene zakona, preko nedefinisanih kriterijuma za proglašenje ustanova od posebnog značaja i participacije nacionalnih saveta prilikom dodele budžetskih sredstava, do mogućih zloupotreba,  kako od strane lokalnih samouprava, tako i nacionalnih saveta. Vukašinović je i pitanje finansiranja nacionalnih saveta navela kao jedan važnih problema koji se mora rešiti i to tako što bi se, zarad efikasne finansijske kontrole, nacionalni saveti uvrstili u indirektne korisnike budžetskih sredstava.

Na primedbu da bi rad nacionalnih saveta trebalo depolitizovati, jer se on često politizuje usled uplitanja političkih partija a, u slučaju pojedinih nacionalnih manjina, i njihovih matičnih država, Vukašinović je odgovorila da je depolitizacija nacionalnih saveta nemoguća. Po njenom mišljenju i insistiranje na srazmernoj zastupljenosti pripadnika manjina u javnim službama je neostvarivo: To je lepa ideja, ali, na žalost, neostvariva, ukoliko nam je stalo do načela nediskriminacije.

U svom izlaganju zamenica Pokrajinskog ombudsmana je postavila i pitanje – ko treba da kontroliše primenu Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina? Kontrolu, kako je istakla, ne može da vrši Kancelarija za ljudska i manjinska prava, nego ministarstva za ljudska i manjinska prava, a takvo ministarstvo u ovome trenutku u Srbiji ne postoji.

Zbornik Nacionalni saveti nacionalnih manjina i kultura izdao je Zavod za kulturu Vojvodine, uz podršku Pokrajinskog ombudsmana.