Please select your page

Мањинско питање је врло комплексно

ИМАГ0034Србија је недовршена држава и, као таква, није у стању да препозна сложеност мањинског питања. Поред тога, склона је да мањинско питање третира као унутрашње питање Србије, да селективно примењује законе, а интересе елита претпостави интересима припадника мањинске заједнице, истакнуто је на јучерашњој промоцији зборника Национални савети националних мањина и култура.

Промоција зборника је одржана у просторијама Завода за културу Војводине, а присуствовали су јој, поред аутора радова, и културни радници, мањински активисти и студенти.

Ева Вукашиновић, заменица покрајинског омбудсмана задужена за заштиту права националних мањина и један од уредника зборника, истакла је да је вредност зборника у томе што нуди плуралистички поглед на питање националних  мањина, које је комплексније него што се то уобичајено мисли. Она, такође, није пропустила прилику да, као и Душко Радосављевић, професор на Факултету за правне и пословне студије др Лазар Вркатић, укаже на низ проблема  - почев од непрецизности Закона о националним саветима националних мањина и селективне примене закона, преко недефинисаних критеријума за проглашење установа од посебног значаја и партиципације националних савета приликом доделе буџетских средстава, до могућих злоупотреба,  како од стране локалних самоуправа, тако и националних савета. Вукашиновић је и питање финансирања националних савета навела као један важних проблема који се мора решити и то тако што би се, зарад ефикасне финансијске контроле, национални савети уврстили у индиректне кориснике буџетских средстава.

На примедбу да би рад националних савета требало деполитизовати, јер се он често политизује услед уплитања политичких партија а, у случају појединих националних мањина, и њихових матичних држава, Вукашиновић је одговорила да је деполитизација националних савета немогућа. По њеном мишљењу и инсистирање на сразмерној заступљености припадника мањина у јавним службама је неоствариво: То је лепа идеја, али, на жалост, неостварива, уколико нам је стало до начела недискриминације.

У свом излагању заменица Покрајинског омбудсмана је поставила и питање – ко треба да контролише примену Закона о националним саветима националних мањина? Контролу, како је истакла, не може да врши Канцеларија за људска и мањинска права, него министарства за људска и мањинска права, а такво министарство у овоме тренутку у Србији не постоји.

Зборник Национални савети националних мањина и култура издао је Завод за културу Војводине, уз подршку Покрајинског омбудсмана.