Please select your page

O bezbednom internetu sa učenicima OŠ „Jožef Atila“ u Novom Sadu

20140211 111842Institucija Pokrajinskog ombudsmana obeležila je danas Dan bezbednog interneta, 11. februar,  sa učenicima osnovne škole „Jožef Atila“ u Novom Sadu. O bezbednosti dece i mladih na internetu sa učenicima i učenicama razgovarali su pokrajinska ombudsmanka, Aniko Muškinja Hajnrih, zamenica pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava deteta, Marija Kordić i saradnici u stručnoj službi Pokrajinskog ombudsmana.

Nakon uvodnih reči sa učenicima i učenicama razgovarali su saradnici za zaštitu prava deteta u stručnoj službi Pokrajinskog ombudsmana, koji su predstavili glavne opasnosti koje deci i mladima prete na internetu i upoznali ih sa najvažnijim i najefikasnijim mehanizmima zaštite na internetu. Nakon toga prikazan je i kratki animirani film pod nazivom „Imaš pravo da znaš“ koji govori o tome kako deca mogu da se obrate ombudsmanu da bi zaštitila svoja prava.

Ovom prilikom predstavljeni su osnovni pojmovi u vezi sa eksploatacijom dece na internetu i načini zaštite od ove pojave, a učenicima je podeljen i informativni štampani materijal Pokrajinskog ombudsmana na ovu temu, nastao uz podršku Programa prevencije eksploatacije dece u Jugoistočnoj Evropi međunarodne organizacije „Spasimo decu” (Save the Children International). Deca su putem ovog materijala u  prilici da steknu adekvatnije znanje o mehanizmima zaštite prilikom korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija, a mogu doći do dodatnih informacija o zaštiti od eksploatacije na internetu na podsajtu Pokrajinskog ombudsmana koji je nastao u okviru projekta, pod nazivom „Bezbedan internet za bezbednu decu”.

Izveštaj o istraživanju „Eksploatacija dece na internetu”, objavljen u aprilu ove godine, u međuvremenu je predstavljen na sednicama nekoliko odbora Skupštine APV koji u svojoj nadležnosti imaju brigu o deci, ali i druge oblasti u kojima se može preventivno delovati kako bi se deca i mladi zaštitili od ove vrste zloupotrebe. Kompletno istraživanje, informativni materijali, kao i uputstva za decu i mlade, roditelje i nastavnike, sa konkretnim koracima za poboljšanje zaštite mogu se naći na podsajtu Pokrajinskog ombudsmana.

Dan bezbednog interneta inicirala je Mreža „Insafe” podržana od strane Evropske Unije i okuplja preko 30 zemalja sa ciljem povećanja bezbednosti dece i mladih na internetu. Ove godine taj dan se obeležava 11. februara pod sloganom „Stvorimo zajedno bolji Internet”.