Please select your page

Отклонити нејасноће и олакшати приступ правди

Покрајински омбудсман поздравља намеру законодавца да законом уреди питање пружања бесплатне правне помоћи и Покрајински омбудсман је, у жељи да допринесе што квалитетнијем закону,  Министарству правде и државне управе већ упутио своје примедбе на Нацрт закона о бесплатној правној помоћи, изјавила је Анико Мушкиња Хајнрих, покрајинска омбудсманка. Она је, учествујући у расправи, која је јуче одржана у просторијама Адвокатске коморе Војводине, указала да у Нацрту закона постоје извесне нејасноће и као пример поставила питање – Шта се подразумева под појмом служба, будући да се овај израз помоћи понавља у више прописа.

Подсетила је, затим, и на резултате истраживања Покрајинског омбудсмана и присутне упознала са чињеницом да се у 17 јединица локалне самоуправе правна помоћ не пружа ни у каквом облику. Поред тога, упозорила је и на чињеницу да се у Нацрту закона превише поверења има у јединице локалне самоуправе и центре за социјални рад, а изненађује да покрајина није добила никакву улогу.

По речима Еве Вукашиновић, заменице покрајинског омбудсмана за заштиту права националних мањина, треба проширити круг корисника права на бесплатну правну помоћ, нпр лицима која су жртве насиља у породици, лицима у односу на које је у току поступак за лишење пословне способности и др. По мишљењу заменице Вукашиновић, пружање правне помоћи треба обезбедити на језику припадника националне мањине, како би се свима обезбедио једнак приступ правди.

Посетиоци сајта који желе да се упознају са примедбама Покрајинског омбудсмана могу то учинити ако у рубрици најновије вести кликну на наслов: Прилог јавној расправи о Нацрту закона о бесплатној правној помоћ: одговорити на потребе најрањивијих група.