Please select your page

Најавлјена овогодишња кампања „16 дана активизма против насилја над женама“

У Влади Војводине одржана је конференција за новинаре, на којој је најавлјен почетак овогодишње кампање „16 дана активизма против насилја над женама“. Насилје над женама је феномен који захтева системски ангажман целог друштва и зато су важни континуирани заједнички програми, који се баве тим проблемом, као и активности на сузбијању насилја у породици. То су заједнички ставови учесница данашње конференције за новинаре, из покрајинских институција које се, између осталог, баве родно заснованим насилјем.

Најавлјена овогодишња кампања „16 дана активизма против насилја над женама“

О томе колико је у Војводини урађено у овој области, као и о наредним корацима, говориле су помоћница покрајинског секретара за привреду, запошлјавање и равноправност полова Анита Беретић, председница Одбора за равноправност полова Скупштине АП Војводине Стојанка Лекић, као представница Женске парламентарне мреже у Скупштини Војводине, заменица покрајинског омбудсмана Даница Тодоров и директорица Покрајинског завода за равноправност полова Весна Шијачки.

Иначе, "16 дана активизма против насилја над женама" је међународна кампања која је први пут одржана 1991. године. Почетак кампање је 25. новембар – Међународни дан борбе против насилја над женама, а за крај кампање одређен је 10. децембар - Међународни дан лјудских права, како би се симболично повезао проблем насилја над женама са лјудским правима и истакло да је такав вид насилја кршење лјудских права.

Посебан фокус био је на резултатима спровођења Стратегије за заштиту од насилја у породици и других облика родно заснованог насилја у АП Војводини за период од 2008. до 2012. године. Према речима Аните Беретић, то је био први политички документ који се бавио овом темом. Она је изложила најважнија достигнућа током реализације Стратегије. Најпре је то унапређена знања професионалки и професионалаца о насилју у породици и родно заснованог насилја, као и о законском оквиру и пружању специјализованих услуга женама жртвама насилја. У периоду од 2009. до 2012. године, одржано је 226 обука са 2.888 учесника: правника, полицајаца и стручњака из центара за социјални рад и здравства. Едукацију о насилју у породици прошло је 231 запослено лице у образовним институцијама. Одржано је 45 вршњачких едукација о родној равноправности и насилју у породици за 986 ученица и ученика средњих школа у АП Војводини. Једно од достигнућа је и отварање јединственог СОС телефона на територији Војводине

Анита Беретић најавила је и наредне програме. Покрајински секретаријат је током 2013. године уз подршку три агенције Уједињених нација (УНДП, УНИЦЕФ и УН Wомен) и финансијску подршку Фонда Уједињених нација за борбу против насилја над женама (УНТФ) иницирао спровођење пројекта „Интегрисани одговор на насилје над женама“ који обухвата, између осталог, израду нове Стратегије за превенцију и заштиту од насилја у породици и родно заснованог насилја у Војводини за период од 2014. до 2020. године и, што је посебно важно, израду Програма за економско оснаживање жена које су преживеле насилје.

Женска парламентарна мреже Скупштине Војводине ће 25. новембра организовати регионалну конференцију "Заједно против насилја над женама", на којој ће бити потенцирана улога институција и механизама за родну равноправност у спречавању насилја у породици. Сличне трибине биће организоване и у окрузима.

Покрајински омбудсман, као координатор, 12. децембра организује конференцију Мреже "Живот без насилја", на којој ће учествовати представници центара за социјални рад, судова, , тужилаштава, полиције, здравствених установа и покрајинских институција. Конференција ће бити посвећена улози здравствених радника у примени Посебног протокола Министарства здравлја за заштиту и поступање са женама које су изложене насилју.

Покрајински Завод за равноправност полова ће, као потписник Меморандума о сарадњи и члан Локалне мреже за борбу против трговине лјудима, радити на борби против трговине лјудима, нарочито на превенцији и едукацији.

Извор: Влада Војводине