Please select your page

О људским правима путем филма и разговора

Промоција филма и разговор са грађанкама и грађанима у Шиду. Посетом Новом Кнежевцу јуче је завршен још један циклус обиласка заменица и заменика Покрајинског омбудсмана војвођанских места током којих се разговара са грађанкама и грађанима и на лицу места примају њихове представке. Заменица за равноправност полова Даница Тодоров је током претходне три недеље са сарадницима обишла још и Алибунар, Кулу и Шид.

Прилику да се институцији непосредно обрате и информишу о људским правима искористило је неколико десетина грађанки и грађана. Тиме они Покрајинском омбудсману помажу да стекне потпунији увид у то која људска права се најчешће крше и на који начин, а грађани уједно сазнају и то како да сами препознају крешње и коме да се обрате тражећи њихову заштиту. Као и у другим местима у Војводини, грађани највише притужби имају у области социјалне заштите, на рад јавних комуналних предузећа и Фонда за пензијско и инвалидско осигурање, као и на повреде права из радног односа.

Јавности је приликом ових посета представљен и филм „Чини ми се да сам мало другачија”. Филм је настао у оквиру двогодишњег пројекта „Покрајински омбудсман ближи грађанима и грађанкама” како би се допринело повећању видљивости доприноса жена квалитету живота и променама у локалним заједницама. Протагонисткиње филма су учеснице семинара одржаних у оквиру поменутог пројекта које сведоче о томе колико су женски активизам и пројекти који афирмишу права жена значајни у малим срединама. Пројекат Покрајинског омбудсмана део је програма „Друштвени и економски положај жена у Србији” који је спровела Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (УН Wомен) уз подршку Краљевине Норвешке са циљем да подстакне органе управе, организације и женске групе у локалним заједницама да унапређују рад институција у области родне равноправности.