Please select your page

Одржан пријем грађана у шест војвођанских места

Фотографија - Архива Покрајинског омбудсманаЗаменица за заштиту права националних мањина, Ева Вукашиновић, обишла је са сарадницима у проткле три недеље шест насељених места на територији АП Војводине. У овом циклусу посета у војвођанским местима одржан је пријем грађана у Пачиру и Бајши (15. октобра), затим у Богојеву и Лалићу (22. октобра) и у Падини и Уздину (29. октобра).

Пракса обиласка насељених места и непосредног пријема грађана који на тај начин могу лично да разговарају са запосленима у Покрајинском омбудсману, информишу се о својим правима и поднесу притужбу на повреду конкретног људског права показала се веома важном. Институција Покрајинског омбудсмана на овај начин стиче бољи увид у то који су проблеми грађана у мањим насељеним местима, која се људска права крше и истовремено саветује и едукује грађане како да препознају уколико им је неко људско право повређено, односно како да то исто право заштите.

Грађани су се приликом овог циклуса посета највише жалили на рад јавних комуналних предузећа, на рад Фонда за пензијско и инвалидско осигурање и повреде права из радног односа.

Овај вид рада Покрајинског омбудсмана се наставља и у наредном периоду, са жељом да се обиђе што више насељених места и омогући приступачност институцији Покрајинског омбудсмана највећем броју људи.