Please select your page

Međunarodni dan nenasilja sa osnovcima u Inđiji i Beškoj

Razgovor u OŠ "Petar Kočić" u InđijiInstitucija Pokrajinskog ombudsmana je u okviru Dečje nedelje posetom dvema osnovnim školama u Opštini Inđija i razgovorima sa đacima u vezi sa pravima deteta i prevencijom zloupotrebe dece i mladih putem interneta juče obeležila i 2. oktobar, Međunarodni dan nenasilja.
Zamenica pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava deteta Mariji Kordić prvo je u OŠ „Petar Kočić” u Inđiji razgovarala sa učenicima i učenicama četvrtog razdreda, dok su u OŠ „Braća Grulović” u Beškoj na razgovor došla deca uzrasta od 12-14 godina.

Ovom prilikom prikazan im je i kratki animirani film o tome kako deca mogu da se obrate ombudsmanu da bi zaštitila svoja prava. Nakon što su im u razgovoru predstavljeni osnovni pojmovi u vezi sa eksploatacijom dece na internetu i načini zaštite od ove pojave, učenicima je podeljen štampani materijal Pokrajinskog ombudsmana na ovu temu nastao uz podršku Programa prevencije eksploatacije dece u Jugoistočnoj Evropi međunarodne organizacije „Spasimo decu” (Save the Children International). Deca su putem ovog materijala upućena da dodatne informacije o zaštiti od eksploatacije na internetu potraže na posebnom delu sajta Pokrajinskog ombudsmana pod nazivom „Bezbedan internet za bezbednu decu”.
Razgovorima sa decom prisustvovalo je i rukovodstvo škole, nekoliko nastavnika i članova Saveta roditelja. Sastanci sa osnovcima u Opštini Inđija realizovani su na poziv poslanika Skupštine APV iz ove opštine i člana Odbora za demografsku politiku i društvenu brigu o deci dr Danila Višnjevca. Izveštaj o istraživanju „Eksploatacija dece na internetu”, objavljen u aprilu ove godine, u međuvremenu je predstavljen na sednicama nekoliko odbora Skupštine APV koji u svojoj nadležnosti imaju brigu o deci, ali i druge oblasti u kojima se može preventivno delovati kako bi se deca i mladi zaštitili od ove vrste zloupotrebe.