Please select your page

Обилазак домова у Старој Моравици и Бачком Петровом Селу

Посета Дому у Б. П. СелуИнституција Покрајинског омбудсмана је током ове недеље обишла Дом за лица ометена у менталном развоју „Оттхон” у Старој Моравици, као и приватни Дом за старија лица „Срце Исусово” у Бачком Петровом Селу. Посете овим домовима део су редовних активности институције у области општих надлежности, а у које спада и праћење рада институција и установа тзв. затвореног типа, односно оних у које њихови корисници и кориснице најчешће бивају упућени без сопственог пристанка.

Приликом посета оваквим установама стиче се увид у све аспекте њиховог рада и живота у њима. Заменик покрајинског омбудсмана Стеван Арамбашић је у оба дома разговарао са руководством, особљем и корисницима о материјалним условима у дому, режиму активности, подршци и поступању према корисницима, доступности услуга социјалне и здравствене заштите, могућностима остваривања свих загарантованих права корисника у складу са прописима, вођењу документације и односу са члановима породице корисника.

У односу на прошлогодишње стање, у Дому у Старој Моравици уочене су позитивне промене у вези са материјалним условима боравка штићеника у њему. Најтеже оболели корисници пресељени су у новоизграђени објекат у ком им је доступна квалитетнија здравствена заштита, а око 70 одсто инвентара у Дому обновљено је уз помоћ донација. Неопходно је прецизније уредити питање радног ангажовања корисника и омогућити хуманији третман особа којима је ограничено кретање.  
Посета Дому у Бачком Петровом Селу реализована је по први пут, ненајављено, будући да је приликом прве посете овом дому у пролеће ове године приступ представницима Покрајинског омбудсмана био онемогућен од стране особља. Овај Дом у приватном власништву званично постоји тек годину дана и има више корисника од оног броја за који је регистрован. Дом се налази на периферији места и има четворо запослених. Приликом посете уочено је да је кретање покретних корисника који нису дементни ограничено, а да дворишни простор Дома не одговара његовој намени, нити потребама корисника.

Покрајински омбудсман ће у вези са Домом у Бачком Петровом Селу надлежној инспекцији Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију поднети захтев за додатни инспекцијски надзор над радом ове установе. О посети Дому у Старој Моравици, као и о свим посетама институцијама и установама затвореног типа током 2013. године, Покрајински омбудсман ће сачинити извештај са одговарајућим препорукама за унапређење могућности заштите и остваривања права њихових корисника.