Please select your page

Predstavljeni rezultati projekta „Pokrajinski ombudsman bliži građanima i građankama“

Završni događaj "Pokrajinski ombudsman bliži građanima i građankama"Pokrajinski ombudsman je u utorak, 09. jula  u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine u Novom Sadu predstavio rezultate poslednje faze projekta „Pokrajinski ombudsman bliži građanima i građankama“. Ovaj projekat podržala je Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), uz finansijsku podršku Kraljevine Norveške.

Prisutnima se obratila zamenica pokrajinskog ombudsmana za ravnopravnost polova Danica Todorov, programska menadžerka Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji Asja Varbanova, saradnica u službi za upravljanje i razvoj ljudskih resursa „Elektrovojvodine” Aleksandra Latinović i direktorka JKP „Vodovod i kanalizacija” u Subotici Valerija Tot Godo.

Otvarajući završni događaj projekta, zamenica pokrajinskog ombudsmana za ravnopravnost polova Danica Todorov istakla je da je rad sa UN Women doprineo tome da institucija Pokrajinskog ombudsmana u oblasti rodne ravnopravnosti unapredi svoje kapacitete, ali i zajedničkom predanom radu učesnika projekta na zaštiti ljudskih prava žena u budućnosti, odnosno unapređivanju rodne ravnopravnosti u Vojvodini. „Samo u toku jedne godine sreli smo se sa više stotina ljudi u opštinama u kojima smo radili, a to je rezultiralo povećanim brojem obraćanja Pokrajinskom ombudsmanu, a posebno onih predstavki koje se odnose na oblast rodne ravnopravnosti“ izjavila je zamenica Todorov.

2013-07-09 11.18.12Asja Varbanova je obraćajući se prisutnima govorila o ciljevima projekta „Radna i socijalna prava žena u Srbiji“ i tom prilikom navela da je ovaj projekat jedan širi poduhvat u osnaživanju žena i unapređivanju njihovih prava koji je obuhvatio aktere na svim nivoima. „Pokrajinski ombudsman ima posebno mesto kao naš partner, s obzirom na to da sarađujemo nekoliko godina, a ova saradnja je dala pozitivne rezultate u vidu dugoročnog procesa koji će se odvijati i u budućnosti“. Varbanova je naglasila da, iako postoji problem u implementaciji zakonskog okvira koji se odnosi na rodnu ravnopravnost, ovaj projekat je dobar primer kako zakoni i institucije mogu pozitivno da utiču na promenu života ljudi kako bi oni postali svesniji postojanja i značaja određenih institucija.

U prvom delu događaja učestvovale su i Andrijana Čović, saradnica u instituciji Pokrajinskog ombudsmana, koja je predstavila ciljeve i rezultate aktivnosti sa ženama sa sela i u javnim preduzećima, dok su Aleksandra Latinović i Valeria Tot Godo govorile o aktivnostima i idejama za implementaciju rodne ravnopravnosti i Principa osnaživanja žena u javnim preduzećima u kojima su zaposlene. Nakon ovih izlaganja učesnice u projektu su iznele svoje utiske o efektima saradnje i postignutih rezultata seoskih aktiva žena nakon edukaciju koju je organizovao Pokrajinski ombudsman. Predstavljanje rezultata projekta završeno je prikazivanjem snimljenog materijala za film o ženama na selu, koji je nastao u okviru ovog projekta i biće korišćen u budućim aktivnostima Pokrajinskog ombudsmana.

Projekat „Pokrajinski ombudsman bliže građanima i građankama“ se sprovodio od 2011. godine sa ciljem povećanja vidljivosti Pokrajinskog ombudsmana u oblasti rodne ravnopravnosti, a nastavak projekta u 2013. godini je bio posvećen edukaciji odabrane grupe žena iz seoskih sredina i uvođenju principa rodne ravnopravnosti u rad javnih preduzeća u Vojvodini. Sprovođenjem projektnih aktivnosti proširena je mreža partnera i zaključeno je da to može da unapredi rad institucija, te da može da dovede do većeg poštovanja ženskih ljudskih prava, posebno žena iz manjinskih grupa.