Please select your page

Zamenica pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava deteta posetila Kikindu, Kovin i Dečje selo

defaultTokom prošle nedelje Pokrajinski ombudsman je ogranizovao prijem građana i građanki u Kikindi i Kovinu. Zamenica pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava deteta Marija Kordić je sa saradnicama građane i građanke primala u sedištu lokalne samouprave i sa njima razgovarala o problemima u vezi sa ostvarivanjem i zaštitom ljudskih prava, kao i o načinima na koje će ih najsvrsishodnije prevazići.

Zamenica Kordić je ovom prilikom posetila i lokalne centre za socijalni rad, u kojima je sa zaposlenima razgovarala o njihovim svakodnevnim aktivnostima i postupanju po konkretnim predstavkama građana podnetih Pokrajinskom ombudsmanu, naročito u oblasti zaštite prava deteta. Iz razgovora sa rukovodstvom i zaposlenima evidentno je da centri za socijalni rad najviše poteškoća u svom radu imaju zbog manjka stručnog kadra u njima, kao i zbog sve većeg broja građana i građanki koji se usled nemaštine obraćaju centru.

Domaćini zamenici i njenim saradnicama tokom ovih poseta bili su i članovi i članice učeničkog parlamenta OŠ „Vuk Karadžić” u Kikindi i OŠ „Đura Jakišić” u Kovinu koji su ih upoznali sa načinom njihovog rada i temama o kojima učenički parlament najčešće raspravlja. Učenici i učenice su tom prilikom upoznati sa nadležnostima Pokrajinskog ombudsmana, a sa njima se posebno razgovaralo o rezultatima nedavno sprovedenog istraživanja ove institucije pod nazivom „Eksploatacija dece na internetu”. Osnovce je posebno zanimalo kako Pokrajinski ombudsman komunicira i radi sa decom, da li deca lično dolaze u instituciju i kojim povodom, te kako izgleda postupak Ombudsmana kada mu se deca obrate.

Zamenica Kordić je prošle nedelje posetila i Ustanovu za decu i omladinu SOS “Dečije selo dr Milorad Pavlović” u Semskoj Kamenici. Poseta ovoj ustanovi jedna je od redovnih aktivnosti u oblasti zaštite prava deteta tokom koje institucija Pokrajinskog ombudsmana stiče uvid u uslove života dece i omladine smeštene u ustanovama socijalne zaštite. Nakon razgovora sa rukovodstvom ustanove, zaposlenima i decom o uslovima i okolnostima njihovog života i rada, deci i mladima iz Dečjeg sela takođe je predstavljena institucija Pokrajinskog ombudsmana, kao i rezultati istrazivanja “Eksploatacija dece na internetu”.