Please select your page

Zamenica pokrajinskog ombudsmana zadužena za zaštitu prava nacionalnih manjina, učestvovala u radu Intergrupe za tradicionalne manjine, nacionalne zajednice i jezike Evropskog parlamenta u Strazburu

23.04.13 EV Strazbur sajtEva Vukašinović, zamenica Pokrajinskog ombudsmana zadužena za zaštitu prava nacionalnih manjina, učestvovala je danas u radu Intergrupe za tradicionalne manjine, nacionalne zajednice i jezike Evropskog parlamenta u Strazburu. Članove Intergrupe je interesovalo funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina, a Vukašinović je, kao članica delegacije AP Vojvodine, govorila o primeni Zakona o nacionalnim savetima. Svoje izlaganje zamenica Vukašinović je bazirala na rezultatima istraživanja koje je, u dva navrata, sprovela institucija ombudsmana, kako bi utvrdila u kojoj meri se primenjuje pomenuti zakon, na koje se probleme nailazi u njegovoj primeni, u kojoj su oblasti nacionalni saveti najaktivniji i koliko su oni koji su zaduženi za njegovu primenu, kako nacionalni saveti tako i organi jedinica lokalnih samouprava, upoznati sa pravima, nadležnostima i obavezama nacionalnih saveta.

U svom izlaganju Eva Vukašinović je članove Intergrupe upoznala sa činjenicom da je Ustavni sud Srbije pokrenuo postupak ocene ustavnosti više članova Zakona o nacionalnim savetima, kao i da je formirana radna grupa za izradu nacrta teksta izmene i dopuna Zakona.

Pored Eve Vukašinović, u sastavu vojvođanske delegacije nalazili su se i Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine, Ana Tomanova Makanova, predsednica slovačkog nacionalnog saveta, Dragan Marčel, predstavnik Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine i Žolt Varkonji, predsednik Uprave mađarskog nacionalnog saveta.