Please select your page

Посета геронтолошком центру ПанчевоПредставници Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана посетили су Геронтолошки центар у Панчеву 04. марта 2020. године склопу тима Националног механизма за превенцију тортуре и обавили прву посету овој установи социјалне заштите. Тим Националног превентивног механизма (НПМ) су поред покрајинског омбудсмана чинили и представници Заштитника грађана Републике Србије, МДРИ-С и лекар специјалиста неуропсихијатрије. Током посете обављен је разговор са директорком и  руководством установе, где су представници Националног превентивног механизма упознати са проблемима и потешкоћама са којима се установа свакодневно суочава. После разговора са руководством установе, чланови тима су наставили посету, коју су фокусирали на лежећим и дементним корисницима, али такође покривени су и сви остали аспекти заштите : здравствена заштита, правна заштита, третмански рад и материјални услови. Такође обављени су разговори и са самим корисницима установе. О извршеној посети НПМ ће сачинити извештај који ће бити достављен установи и другим надлежним органима.


Скуп о успешним женама 2020

Пут жена до успеха је дуг и захтева снажну вољу, много труда, упорности, храбрости, енергије и љубави према одабраној професији. Успех, поред свега наведеног, захтева и подршку, пре свега, породице, али отворен ум и спремност да се константно учи – истакнуто је на округлом столу који је данас Покрајински заштитник грађана – омбудсман организовао у Новом Саду. У раду скупа учествовале су жене иза којих стоје значајна постигнућа и које својим успесима могу послужити као узор младим људима, спремним да, као и њихови узори, у своју професију унесу исту ону страст, енергију и посвећеност која омогућује успех, ако му већ и широм не отвара врата.

Обраћајући се учесницима скупа, проф. др Зоран Павловић, покрајински омбудсман, је истакао да је намера организатора да подстакне и охрабри жене, а нарочито оне које започињу своју каријеру, да следе своје идеале, да буду истрајне и да у реализацији својих амбицају и животних планова дају свој максимум. 

Позив да говоре о свом путу до успеха прихватиле су др Агота Виткаи Кучера, оперска уметница и редовна професорка Академије уметности УНС, др Тијана Палковљевић Бугарски, управница Галерије Матице српске, Ливија Биро, власница првог приватног дома за старе у Војводини „Вилла Анцора“ (Суботица), Јоланд Корора, председница „Нурдора“,  др Ивана Гађански Станић, помоћница директора за науку у Институту БиоСенс, Аранка Биндер, спортисткиња у стрељаштву, Татјана Вукадиновић, директорка гимназије „Светозар Марковић“ и Ивана Илић, оснивачица „Комуна маркета“.

По речима Тијане Палковљевић Бугарски, у менаџменту нема поделе на мушке и женске послове. „Треба бити посвећен послу, а тајна успеха је да радите посао који вас чини сретним и испуњеним, јер се, онда, задовољство на послу лако прелива у приватну сферу и доприноси лакшем балансирању професионалних и породичних обавеза. Сретна околност  је и ако радите у тиму који складно функционише.“

За успех је потребна снажна воља, страст за доказивањем и упоран рад на властитом усавршавању. Без сталног и континуираног усавршавања нема, нагласила је Ливија Биро, не само успеха, него ни ауторитета код људи са којима радите. „Ако желите да вас колеге поштују и признају вашу компетенцију морате се непрестано усавршавати и деловати са позиције знања, а не моћи.“ 

Треба говорити о успесима жена, јер је сваки успех важан. Међутим, треба говорити и о свему ономе што стоји на путу до успеха, о бројним препрекама које вам црпе енергију и успоравају вас. На два таква проблема пажњу је скренула Ивана Гађански Станић: први проблем се тиче нострификације диплома, а други задржавања жена у науци и сектору ИТ технологија. Није, по њеним речима, проблем заинтересовати жене за науку и технологију, проблем је како их задржати у тим областима. Као дестимулативан, Гађански Станић је навела пример решења из Закона о финансијској подршци породици са децом којим се женама са високим примањима драстично умањује накнада зараде за време боравка на породиљском одсуству, па испада да се жена финансијски санкционише зато што је одлучила да роди.

Може ли успешна жена, запитала се Татјана Вукадиновић, да буде аутономна или мора бити зависна, корумпирана и нечији послушник? Њен децидиран одговор гласи: Да, успешна жена може бити аутономна! „У послу који радите морате дати све од себе, јер тако утичете на колектив и односе у њему. А све се то, онда, рефлектује и на однос ученика према школи, који ће, када виде ваш труд, радо у њу долазити.“

Да успех у спорту не гарантује и лако остваривање људских права, на свом примеру је илустровала Аранка Биндер, која се  на Олимпијским играма 1992. године у Барселони, због санкција, такмичила се као независан учесник и освојила бронзану медаљу. Због инертности бирократског апарата она је, због одласка на породиљско одсуство, умало остала без стипендије. Само захваљујући својој одлучности и испољеној грађанској храбрости да, ослоњена на моћ медија, брани своја права она је успела да задржи стипендију.  

Имам бритак језик, а  моја слобода произилази из тога што нисам финансијски зависна од Нурдора, нагласила је Јоланда Корора у свом обраћању учесницима скупа. „За борбу са ветрењачама, министрима, законима, предрасудама и неразумевањем потребна је упорност, страст, огромна енергија и жеља за успехом. Да би успео мораш давати себе сто посто, па и више од тога. При свему  томе се не можеш понашати као да те, сем властитог успеха, ништа друго не интересује и не тиче. А тиче те се! Не можеш,“ поручила је Корора, „на овој планети битисати незаинтересован за то што се збива са другима, са људима око тебе, са друштвом у коме живиш. Мора да те се тиче!“

„Наравно да ме се тиче“, узвратила је најмлађа учесница скупа Ивана Илић. Она је истакла да је за успех жена веома важна њихова самоувереност и самопоуздање. „Верујем у себе и знам да ћу чврсто ослоњена на своју веру и успети“.

Закључујући скуп, професор Павловић је истакао да успеси жена заслужују пажњу и да морају имати и своје медијске ефекте, али и пожељне социјалне, економске и политичке учинке. Ти учинци треба да се се огледају у већем присуству жена на позицијама одлучивања, као и у ефективној, а не декларативној, равноправности полова.

Ако би у једној реченици требало резимирати поруку данашњег скупа, онда би, прегнатно исказана, та порука гласила:  успех жена је достижан, али не и лако остварив циљ. Предност овог скупа је у томе што је у причу о успеху увео субјективне моменте и тиме је лишио оне заморне и тешке наративности која инсистира на процентима, бројкама и статистичким индикаторима.

Скуп је окончан на пригодан начин – доделом захвалнице Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана др Тијани Палковљевић Бугарски, за њен допринос промовисању и унапређењу људских права.

Данашњи скуп само је једна од активности којима Покрајински заштитник грађана - омбудсман иде у сусрет обележавању 8. марта - Међународног дана жена.

Скуп о успешним женама

Скуп о успешним женама

Скуп о успешним женама


Студенти психологије на пракси у омбудсмануРазговором са професором Зораном С. Павловићем, покрајинским омбудсманом, нова група студената Факултета за правне и пословне студије „др Лазар Вркатић“ започела је практичну наставу у институцији Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана.

Током петодневне наставе студенти ће бити упознати са историјатом институције, одлуком о оснивању, надлежностима, организацијом и поступањем омбудсмана, истраживањима и односом са невладиним организацијама и медијима.

Практичном наставом руководи Анико Ширкова, заменица покрајинског заштитника грађана – омбудмана за опште надлежности.


Посета НПМ-а КПЗ ПанчевоПредставници Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана Анико Ширкова, заменица и Стефан Тодоровић, сарадник, учествовали су у раду Националног превентивног механизма за спречавање тортуре, који је прошле недеље посетио Казнено-поправни завод у Панчеву. Ово је прва посета НПМ-а новоотвореном Заводу, где су поред представника Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана учествовали и представници Заштитника грађана и представници удружења који се баве заштитом људских права. Посебна пажња током ове посете била је посвећена присуству психоактивни супстанци у Заводу и ова појава је проучена из безбедносног аспекта, као и третманског и здравственог аспекта и све то да се утврди степен присутности психоактивних супстанци у затворима и одговор казнено – поправних завода на тај проблем. Национални превентивни механизам ће о извршеној посети сачинити извештај посете и препоруке које ће доставити надлежним органима, као и самом Заводу.


Покрајински омбудсман у посети геронтолошком центру у РумиДана 25. фебруара 2020. године Анико Ширкова и Снежана Кнежевић, заменице покрајинског заштитника грађана заједно са сарадницима посетиле су Геронтолошки центар „Срем“ у Руми. Циљ ове посете је био упознавање са радом центра и могућностима за унапређење његовог рада.

У разговору са замеником директора, психолошкињом и главном медицинском сестром представницима Омбудсмана је предочено да  се корисници Дома разврставају у четири категорије, по принципу неопходног степена подршке. У први степен подршке разврставају се лица која су у потпуности зависна од туђе неге (непокретна и лица са одређеним менталним оштећенима), у  други степен  подршке разврставају се лица која захтевају негу, али имају очувано ментално здравље, трећи степен обухвата лица којима је потребна мала подршка (нпр. приликом купања), док су четвртим степеном обухваћена лица која су у потпуности самостална, а таквих је у овом центру најмање. Центар није намењен за смештај душевно оболелих лица и у њему се, тренутно, налази само једно лице лишено пословне способности.

Центар има уговор са Републичким фондом за здравствено  осигурање и у њему је тренутно  запослено укупно 20 здравствених радника међу којима су и два лекара опште праксе. У оквиру центра постоје четири амбуланте, болничко одељење, организована физикална терапија, а  поседује и једно санитетско возило. Центар пружа и услуге психијатра и лекара физикалне медицине, али на отежан начин, пошто  Дом здравља у Руми више нема свог психијатра. Услуге центар тренутно користи 290 корисника, 45 лица се налази на листи чекања.  Број запослених се смањује због одласка на рад у иностранство, али и одласка у пензију, а не дозвољава се чак ни запошљавање ради замене.  Укупан број запослених у центру је за трећину мањи од потребног броја (130). раније је центар радно ангажовао 34 неговатељице,  а сада их је само 27 које, поред свог, обављају и послове хигијеничарки и вешерки.

Корисници услуга су, углавном, становници Срема, мада их има и из Београда и Новог Сада. Старосна структура је око 82-84 године и у центру борави више жена, него мушакараца.

Реконструкцију Центра помогло је Министарство здравља, Републича дирекција за капитална улагања, покрајинска влада, а део средстава обезбедио је и сам центар. Велику помоћ у раду медицинског особља представљали би болнички кревети на електро-моторни погон, чија је набавка тренутно у току.

У оквиру Центра организована је радна терапија, а друштвене активности у њему су веома разнолике. Четири пута у току године се  организују екскурзије, а врло често се у тим приликама посећују и други домови.  Радна терапија је од великог значаја, јер убрзава опоравак корисника центра  и ствара  осећај припадности. У оквиру центра постоји и библиотека, као и црква у којој сваког првог понедељка у месецу богослужи православни свештеник, док се служење католичког свештеника организује према потреби.

Геронтолошки центар је изузетно добро опремљен - објект А садржи гарсоњере и четири једнокреветне собе, а објекат Ц располаже са двокреветним собама. Лица која су у потпуности зависна од туђе неге смештају се у четворокреветне собе, док у болничком одељењу постоје  шестокреветне собе.

Из разговора са корисницима услуга представници покрајинског омбудсмана су стекли утисак да су да су корисници центра веома задовољни са квалитетом услуга, љубазношћу и предусретљивошћу лекара, те да Центар сматрају својим другим домом.

Покрајински омбудсман у посети геронтолошком центру у Руми