Please select your page

Сутра се у свету обележава 10. децембар, Међународни дан људских права. Поражавајућа је чињеница да на овај дан у чак 17 јединица локалне самоуправе у Војводини не само да није организовано пружање правне помоћи грађанима како то закон о локалној самоуправи прописује, већ се правна помоћ ни у ком облику не пружа.

Опширније...


Институција Покрајинског омбудсмана одржала је данас у Влади АП Војводине састанак поводом Међународног дана особа са инвалидитетом. Тема састанка на којем су учествовали представници јединица локалне самоуправе и организација које се баве положајем особа са инвалидитетом била је положај особа са инвалидитетом у општинама и градовима Војводине

2013-12-05 11.16.22-1

Опширније...


Члан Закона о здравственој заштити којим је био уведен институт заштитника пацијентових права и поступак по приговору пацијената престао је да важи 30. новембра 2013. године. Истовремено, истекао је и рок утврђен новим Законом о правима пацијената у којем су све јединице локалне самоуправе биле у обавези да организују рад и обезбеде услове и финансијска средства за рад саветника за заштиту права пацијената и савета за здравље, као новоуведених механизама заштите права пацијената. 

wеб

Опширније...


Данас је у организацији институције Покрајинског омбудсмана у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине одржан тренинг под називом „Улога и значај Националног превентивног механизма“. Тренинзи се одржавају у Београду, Новом Саду и Нишу и намењени су запосленима у затворским и социјалним установама, домовима за децу са поремећајима у понашању и психијатријским болницама.

ИМГ 1715

Опширније...


Покрајински омбудсман јуче је био домаћин делегацији Мониторинг комитета Савета Европе (СЕ) током њене званичне посете Републици Србији. Тема састанка била је примена препорука Резолуције Савета Европе број 1858, која се односи на степен испуњења обавеза и дужности у области заштите и унапређења људских права и слобода, а које је Република Србија преузела 2003. године када је постала чланица ове међународне институције.

Опширније...