Please select your page

Супротно наводима из саопштења Владе Републике Србије, Покрајинском омбудсману је познато да је потврђени и објављени међудржавни споразум по правној снази изнад закона, али неспорно је да међудржавни споразум не може да буде изнад Устава (Устав РС, члан 16, став 2 и члан 167, став 1, тачка 2).

дефаултБудући да, како је и потврђено у саопштењу Владе, потврђеног међународног уговора са Уједињеним Арапским Емиратима нема, уговор са Ал Дахром се може закључити и исти може ступити на снагу тек након што међудржавни споразум са Уједињеним Арапским Емиратима буде потписан, ратификован и објављен.

Покрајински омбудсман поступа у оквиру својих овлашћења уређених покрајинском Скупштинском Одлуком о Покрајинском омбудсману који у члану 1 прописује да се Покрајински омбудсман стара о заштити и унапређењу људских права и слобода сваког лица зајамчених Уставом, потврђеним и објављеним међународним уговорима о људским правима, општеприхваћеним правилима, законом и прописима АПВ.

Опширније...


Одредбе предуговора, најављеног међудржавног споразума и уговора са AL Dahra Agricultural Company у супротности су са Законом о пољопривредном земљишту и Законом о враћању одузете имовине и обештећењу, те као такви могу изазвати штету нашим грађанима.

Закон о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 65/2008 - др. закон и 41/2009) прописује да власник пољопривредног земљишта не може бити страно физичко, односно правно лице и да се пољопривредно земљиште у државној својини не може отуђивати. Ова одредба Закона штити наше грађане и предузећа.

Опширније...


Када би грађани боље познавали своја права, више инсистирали на њиховом поштовању и користили сва расположива средства, па и обраћање Покрајинском омбудсману, заједно бисмо допринели да рад органа управе буде професионалнији и неправилности у раду мање, изјавила је Анико Мушкиња Хајнрих, покрајинска омбудсманка, на трибини коју је синоћ у Зрењанину организовао ондашњи Центар за културу.

150113-Зрењанин

Након кратког уводног излагања у коме је представила институцију омбудсмана, Анико Мушкиња Хајнрих и Ева Вукашиновић, заменица покрајинског омбудсмана, одговарале су на питања присутних. Учеснике трибине је интересовало нпр. да ли је назив центра, у коме је одржана трибина, исписан у складу са законом, да ли и у којој мери органи управе прихватају препоруке Омбудсмана, постављали су питања о присуству етничке дистанце међу младим људима, о заштитнику пацијентових права, двојезичној настави, познавању службеног језика и етничкој компетицији, о томе имају ли Срби једнака права као и припадници националних мањина.

Опширније...


Министарство здравља обавестило је институцију Покрајинског омбудсмана да жене од 15 и више година могу да обављају превентивне гинеколошке прегледе чешће, а не само једанпут у три године.

дефаултПокрајински омбудсман је поводом различитог тумачења одредби Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији, односно о обиму превентивних мера затражио појашњење Министарства здравља у вези са превентивним гинеколошким прегледима. Наиме, одредбе Правилника су у појединим домовима здравља протумачене на тај начин да пацијенткиње не могу да обаве превентивни преглед чешће него што је Правилником прописано.

Опширније...


дефаултПокрајински омбудсман Анико Мушкиња Хајнрих учествовала је у јавној расправи о нацртима закона о заштити права пацијената и заштити особа са менталним сметњама која је одржана у Новом Саду.

Учествујући у расправи истакла је да Покрајински омбудсман замера због чињенице да без обзира на сам назив будућег закона, од укупно 50 чланова Нацрта закона о заштити права пацијената само шест чланова посвећено је самом поступку заштите пацијентових права, те да већина одредаба представља неку врсту пописа пацијентових права. 

Опширније...