Please select your page

16122014440Србији је потребна нова мањинска политика чији ће фокус бити на интеграцији, међунационалној и интеркултуралној комуникацији и сарадњи. Постојећа политика има сегрегативне учинке, води паралелном животу већине и мањина, а одговорност за то сносе и држава, и мањинске елите, које у жељи да сачувају своју моћ утичу на затварање мањина – истакнуто је на представљању Комуникационе стратегије интегративне мањинске политике коју је јуче, у Новом Саду, организовао Форум за етничке односе.

Обесхрабрује и забрињава чињеница да данас, четрнаест година након октобарских промена, говоримо о потреби да се учини искорак у области мањинске политике, уместо да је тај искорак већ учињен, нагласила је Анико Мушкиња Хајнрих, покрајинска омбудсманка.

Опширније...


онлинеимагересизе цом ДСЦИ0575

За заштиту права особа са менталним сметњама, нарочито онима које су смештене у установе затвореног типа, најважнија је укљученост свих релевантних инстанци, нарочито системских механизама за заштиту људских права, у поступке остваривања њихових права. У својим уводним излагањима приликом отварања округлог стола „Улога Националног механизма за превенцију тортуре у спречавању тортуре, нехуманог и нечовечног поступања према лицима са менталним сметњама” заменик заштитника грађана Републике Србије Милош Јанковић и заменик покрајинског заштитника грађана - омбудсмана Стеван Арамбашић сложили су се да се током протекле четири године однос институција и установа које се баве особама са менталним сметњама и Националног превентивног механизма (НПМ-а) развио од почетног антагонизма до сарадње будући да имају заједнички циљ.

Данашњи скуп у Новом Саду окупио је представнике и представнице специјалних психијатријских болница, одељења психијатрије у општим болницама, служби хитне помоћи, министарстава здравља и унутрашњих послова, као и институција и организација НПМ-а који врше надзор у установама за збрињавање и смештај особама са менталним сметњама. По речима Наташе Новаковић, руководитељице програма за људска права и кривичноправни систем Мисије ОЕБС у Србији, овакви скупови значајни су и због тога што лишавање пословне способности особа са менталним сметњама у ванпарничном поступку може практично довести и до тога да та особа изгуби све. „Уколико је та особа уз то још и лишена слободе, то је као да је избрисана са лица земље,“ закључила је Новаковић.

Опширније...


13122014433Школа је најбоље место за учење о сопственој и другим културама, о људским правима и дискриминацији, јер ученицима пружа могућност да се уче интеркултуралној комуникацији, да стичу и развијају интеркултуралне вештине, истакнуто је на округлом столу „Живети интеркултуралност, подучавати и учити на примеру пројекта Мултипликација – живети толерантно“, чијом је организацијом Грађански фонд Панонија окончао вишегодишњи рад на пројекту „Мултипликација – живети толерантно“.

Анкица Драгин, саветница за односе са јавношћу Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, упознала је учеснике округлог стола са резултатима истраживања „Војвођански ученици о дискриминацији“, којим су обухваћени ученици завршних разреда у 12 средњих школа на територији Војводине.

Опширније...


ДСЦИ0544

Студенти и студенткиње треће године Правног факултета Универзитета у Новом Саду данас су, по другу годину заредом, отпочели са реализацијом практичне наставе у Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману.

Практичну наставу у оквиру предмета Управно право у Покрајинском омбудсману овог семестра похађа десеторо студената са циљем да се упозна са надлежностима и делокругом рада институције, као и правним оквиром њеног поступања. Током једноседмичне праксе студенти ће имати прилику да се упознају и са поступком по притужбама грађана и грађанки, да присуствују раду стручне службе са странкама и да за потребе студија анализирају одабране случајеве, односно предмете по којима је Покрајински омбудсман поступао.

Опширније...


05122014426Анико Мушкиња Хајнрих, покрајински заштитник грађана – омбудсман, известила је у петак чланове Удружења локалних омбудсмана Србије (УЛОС) о раду округлог стола на тему „Проблеми у вршењу комуналних услуга у јединицама локалне самоуправе“, који је у другој половини новембра, уз подршку Мисије ОЕБС у Србији, у Новом Саду организовао Покрајински заштитник грађана - омбудсман. Поред ње, извештаје су поднели и Златко Маросиук и Весна Гојковић о учешћу локалних заштитника грађана у пројекту „Омбудсман као медијатор“, и Марко Томашевић о делу Нацрта закона о изменама и допунама Закона о  локалној самоуправи, који се односи на одредбе којима се регулише положај локалног заштитника грађана.

Радна група за израду нацрта прихватила је предлоге УЛОС-а да се у члану 97 речи „заштитник грађана“ замене речима „локални омбудсман“, а после речи „до“ додају речи „независно и самостално“, тако да ће, уколико републичка влада и посланици у Народној скупштини усвоје поменуте предлоге, први став члана 97 гласити: „У јединици локалне самоуправе може се установити локални омбудсман који је овлашћен да независно и самостално контролише поштовање права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем органа управе и јавних служби, ако се ради о повреди прописа и општих аката јединице локалне самоуправе.”

Опширније...