Please select your page

ДСЦИ0353„Поштовање људских права, али и изградња и очување мира у друштву није могуће без жена. Зато је јако важно да буде више жена у сектору безбедности, да оне имају једнаке могућности као и мушкарци и да буду признате због својих знања и стручности. Једнако је важно да их буде и на местима одлучивања у овом сектору. Притужбе које је Покрајински омбудсман до сада имао у овој области указују на то да још увек има много простора за унапређивање постојећег стања и промену свести о улогама жена и мушкараца како у друштву, тако и у области безбедности уопште,” навела је заменица покрајинског омбудсмана Даница Тодоров на панелу „Жене у униформи” одржаном данас Новом Саду.

Панел „Жене у униформи”једна је од активности истоименог пројекта Фонда социјалне и демократске иницијативе (ФоСДИ). Циљ пројекта је побољшање положаја жена у секторима одбране и безбедности и промовисање вредности равноправности и једнаких могућности, а у складу са препорукама Комитета ОУН и Резолуцијом 1325 Савета безбедности о спречавању дискриминације жена, под именом „Жене, мир, безбедност”.

Опширније...


20140918 110611Заменица покрајинског омбудсмана Марија Кордић учествовала је на годишњој конференцији Мреже омбудсмана за децу у Југоисточној Европи одржаној у Београду од 18-20. септембра, а која се бавила утицајем економске кризе на могућности остваривања, заштите и унапређења права детета.

На конференцији је оцењено да је економска криза у земљи највише погодила децу. Статистички подаци, између осталог, показују и то да се број деце у Србији између два пописа становништва (2002. и 2011. године) смањио за 205.000, те да деца чине свега 17,2 посто укупне популације у Србији.

Омбудсмани су о овој теми разговарали и са чланицама Одбора за права детета Народне скупштине Републике Србије. Председница Одбора и Народне скупштине Маја Гојковић и заменица председника Одбора Нада Лазић оцениле су да деца треба што мање да трпе због мера које се предузимају у условима економске кризе. Наводећи то да у време економске кризе људска права често падају у сенку економских питања, потпредседница Народне скупштине Гордана Чомић назвала је институције омбудсмана „једином светлом тачком у нашој земљи” чији рад треба подржавати и убудуће.

Опширније...


ДСЦИ0236„Немојте никада да сумњате у значај мањинске самоуправе, маколико вам они неупућени говорили да је то сувишно. О њеном значају говори и чињеница да су национални савети 2006. године постали и уставна категорија,” истакла је покрајинска омбудсманка Анико Мушкиња Хајнрих у свом поздравном говору на почетку обуке под називом „Избори за националне савете националних мањина” која је јуче почела у Врднику.

Учеснице обуке, које су уједно и могуће кандидаткиње на октобарским изборима, окупиле су се како би прошириле своје знање о самом изборном процесу и процедурама, као и да се детаљно упознају са свим новинама у Закону о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина.

Опширније...


Фото: хттп://www.улицнисвираци.цом/Покрајински заштитник грађана  - омбудсман је препознатљив по свом раду на терену. Тим радом омбудсман стиче комплекснији увид у проблеме са којима се суочавају припадници ромске мањине. Неки од тих проблема, попут запошљавања, образовања и становања су овде и поменути. Међутим, постоје и проблеми који нису поменути, рецимо - проблеми који се тичу  радноправног статуса ромских координатора, злоупотребе афирмативних мера или нетранспарентне доделе средстава на конкурсима на којима учествују и ромска удружења - изјавила је Ева Вукашиновић, заменица покрајинског омбудсмана за заштиту права националних мањина.  Она је, учествујући у панел дискусији „Отворено о култури Рома“, скренула пажњу да у друштву расте  анимозитет према припадницима мањина, јер се стиче утисак да су припадници мањина привилеговани у односу на припаднике националне већине. Треба радити на едукацији Рома, нагласила је заменица Вукашиновић, али је још важније радити и на едукацији већине, како би се њен однос према мањинама изменио.

Опширније...


кодекс насловнаПокрајинска влада Аутономне покрајине Војводине је 13. марта 2013. године, донела је Одлуку о кодексу понашања у покрајинским органима. ("Сл. лист АП Војводине", бр. 9/2013). Доношењем новог кодекса престао је да важи Кодекс понашања у покрајинским органима ("Сл. лист АП Војводине", бр. 7/2007) из 2007. године. Новим кодексом прописан је скуп правила понашања којих се при обављању послова из свог делокруга морају придржавати запослени, постављена и изабрана лица у Служби Скупштине Аутономне покрајине Војводине, Секретаријату Покрајинске владе, органима покрајинске управе, службама и управама које оснива Покрајинска влада и другим организационим облицима које преко својих органа оснива Аутономна покрајина Војводина. Чланом 35 прописано је да Покрајински омбудсман у оквиру својих овлашћења контролише законитост, целисходност и ефикасност поступања покрајинских органа, прати примену и поступа по представкама у вези с кршењем одредаба Кодекса.

Углавном позитивне оцене о примени Кодекса које се из године у годину понављају у извештајима понукале су Покрајинског омбудсмана да прикупи мишљења ширег круга запослених у покрајинским органима о примени Кодекса понашања. Ради стицања потпунијег увида у праксу покрајинских органа у погледу примене Кодекса спроведена је анкета међу запосленима. Извештај о резултатима анкете може послужити као путоказ покрајинским органима у унапређењу свог рада на принципима добре управе, поштовању прописа о забрани дискриминације, као и других питања која су у вези са остваривањем људских права.

Опширније...