Please select your page

ПостерИако се дечји рад најчешће доводи у везу са земљама тзв. Трећег света, овај облик рада је нажалост заступљен и у нашој земљи. Број пријављених и евидентираних случајева је веома мали, али подаци показују да су највећем ризику злоупотребе дечјег рада највише изложена деца ромске националности, деца из руралних подручја као и деца из хранитељских породица.

Одсуство већег броја пријављених и евидентираних случајева не указује нужно на то да овај проблем не постоји, већ да се на основу постојећих случајева мора изградити један озбиљан и свеобухватан приступ.

Опширније...


Заменица Ева Вукашиновић у разговору са грађанимаЗаменице и сарадници Покрајинског омбудсмана од средине маја обилазе војвођанска места у којима примају грађане и грађанке и њихове представке. Ове посете су јединствена прилика да се грађанке и грађани на најнепосреднији начин информишу о томе како да остваре или заштите своја права, нарочито у односу на покрајинске и општинске органе управе, као и организације и јавне службе, чији је оснивач АП Војводина или нека од локалних самоуправа на њеној територији.

Опширније...


дефаултПокрајински омбудсман ће следеће недеље примати грађане и грађанке у још пет војвођанских места. Грађани ће се примати у седишту локалне самоуправе, односно месне заједнице, а према следећем распореду:

Уторак, 11. јун - Ст. Пазова (11.00-13.00 х, Светосавска 11); среда, 12. јун - Падеј (11.00-12.00 х, М. Тита 46); среда, 12. јун - Сајан (12.30-13.30 х, Велика 92); четвртак, 13. јун - Пећинци (11.00-13.00 х, Слободана Бајића 5); петак, 14. јун - Вршац (11.00-13.00, Трг победе 1).

Опширније...


дефаултКао институција која учествује у раду Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ-а), Покрајински омбудсман је током протеклих месец дана обишао осам установа социјалне заштите у приватном власништву на територији АП Војводине које се баве смештајем и пружањем услуга старијим особама. У АП Војводини постоји 21 регистрован приватни дом за збрињавање старијих особа, а Законом о социјалној заштити предвиђено је да у Републици Србији домове за смештај старијих могу основати и физичка и правна лица. Обиласци установа социјалне заштите тзв. затвореног типа део су редовних активности НПМ-а, овлашћеног да, између осталог, надзире рад и приватних установа социјалне заштите, као што су домови за одрасле и старије. Циљ ових посета је стицање увида у могућности остваривања, заштите и унапређења људских права особа које бораве у њима, а самим тим и квалитета рада и услуга ових установа.

Опширније...


дефаултЗаменица за равноправност полова Даница Тодоров јуче је у Темерину учествовала у јавној дебати “Самохрани родитељ: постоји или не?" који је организовало Удружење грађана “Родитељ” у овом месту.

Заменица је указала, између осталог, на потребу прецизнијег дефинисања термина – самохрани родитељ, који се уобичајено користи за све врсте родитељства - разведене, растављене и родитеље који самостално врше родитељско право, јер није свеједно да ли дете има само једног или оба родитеља који и након развода или растављања треба да наставе да брину о деци и у финансијском смислу, али и да наставе да им пружају подршку, редовно их виђају и подржавају њихово одрастање. Нажалост, нема потпуних и на једном месту доступних података о броју једнородитељских породица, односно самохраних родитеља, али истраживања показују да мајке чине преко три четвртине самохраних родителја у Србији, а према сазнањима институције Покрајинског омбудсмана, до којих се дошло у центрима за социјални рад на територији АП Војводине, не спроводе се програми и пројекти за поболјшање положаја самохраних мајки, односно очева.

Опширније...