Please select your page

ИМГ 2326

Посланици Скупштине Аутономне Покрајине Војводине размотрили су данас у оквиру треће тачке дневног реда извештај Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2013. годину.

У свом обраћању Покрајинска омбудсманка, Анико Мушкиња Хајнрих, истакла је је да тешкој економској и социјалној ситуацији, констатног пада животног стандарда и раста незапослености долази до ерозије људских права и да све већи број грађана није у стању да заштити своја права. У таквој ситуацији правна помоћ добија на значају, али је проблем у томе што у низу локалних самоуправа није формирана служба правне помоћи. У свом излагању она је истакла да у 2013. години положај особа са инвалидетом није побољшан, да постоје бројне притужбе на рад центара за социјални рад, да расте незадовољство здравственом заштитом, да новим законом није добро уређен положај заштитника пацијентових права, да се омбудсману подносе бројне притужбе на рад бројних инспекцијских служби. 

Опширније...


ДСЦИ0207Покрајински омбудсман, Анико Мушкиња Хајнрих и Ева Вукашиновић, заменица покрајинског омбудсмана за заштиту права националних мањина, разговарале су данас са представницима Европског центра за права Рома (ЕРРЦ). 

У разговору са Адамом Вајсом, директором Правног одељења ЕРРЦ  и његовим сарадницима, указано је на низ проблема који утичу на остваривање права припадника ромске националне мањине - од односа полиције према припадницима ромске мањине, преко образовања, издавања потврда о националној припадности, примени афирмативних мера,  реадмисије, учешћа Рома у изради урбанистичких планова  до формирања цивилних стража. У разговору је исказана и забринутост због јачања десничарских организација у низу европских земаља.

Опширније...


„Ово је први пут, ако сам добро разумела намеру организатора, да институција која штити права грађана свој извештај подноси онима чија права штити - грађанима Србије“, изјавила је Анико Мушкиња Хајнрих, покрајинска омбудсманка, учествујући у дебати „Годишњи извештај Заштитника грађана за 2013. годину – кључни налази у очима цивилног друштва“.

Пошто је ово била прилика да се заштитнику грађана постављају питања у вези са Годишњим извештајем, а имајући у виду потребу за што ефикаснијом заштитом људских права, покрајинска омбудсманка  је истакла да би било изузетно важно када би се понудило шире објашњење констатације из извештаја, да покрајински омбудсман и заштитници јединица локалне самоуправе поступају често и по притужбама из надлежности републичког заштитника грађана понекад и са штетним последицама. Моје је мишљење, изјавила је Анико Мушкиња Хајнрих, да је витални интерес грађана да имају више, а не мање заштите, те да би свако евентуално смањивање броја омбудмана, односно заштитника грађана, значило смањење достигнутог нивоа права у области заштите људских права и корак у назад.

Опширније...


сзппрзв 2014Покрајински омбудсман је у протеклом периоду подржавао и активно учествовао у пројекту „Сви за права, права за све“ који је реализовала установа „Студентски културни центар Нови Сад“. Превасходни циљ пројекта јесте да се допринесе унапређењу људских права и слобода, односно повећању степена инклузивности и плурализма у Војводини јачањем капацитета носилаца дужности и носилаца права да примењују међународне и домаће прописе у вези са заштитом људских права на територији АП Војводине.

Другачији приступ приближавања људских права младима и упознавање са механизмима заштите њихових права велика је вредност овог пројекта. Томе је, између осталог, допринело и креирање јединствене онлајн дидактичке игре о теми људских права под називом „АРРА“ на платформи друштвене мреже Фејсбук. Игрицу су осмислили и на интернету поставили средњошколци на радионицама које су одржане у 17 средњих школа у Војводини. У оквиру пројекта креирани су и јавности приказани кратки „АРРА“ филмови које су направили средњошколци на зимском филмском атељеу, а представљен је уређај "Саундбим", технологија помоћу које особе са инвалидитетом могу да стварају музику.

Опширније...


3496325194д65195е54ф3ф381725969 ориг

Јавно комунално предузеће „Информатика“ Нови Сад донело је акт којим се регулише поступање запослених приликом закључења уговора о налогу са скупштинама станара и пријема задужења трошкова текућег и инвестиционог одржавања, хитних интервенција и прихода скупштине зграде, сагласно мишљењу омбудсмана да је јавно предузеће дужно да поступа са пажњом доброг стручњака и води рачуна да обавезе које преузима, односно налоге које врши у своје име, а за рачун скупштине зграде, одговарају законом утврђеним правима и овлашћењима скупштине зграде.

Опширније...