Please select your page

ДСЦФ2070Анико Мушкиња Хајнрих, покрајински заштитник грађана – омбудсман и заменица задужена за заштиту права националних мањина Ева Вукашиновић, разговарале су јуче са господином Варга-Хасонич Золтаном, саветником у Амбасади Републике Мађарске.

Господина Варгу-Хасонича интересовао је став покрајинског заштитника грађана – омбудсмана о недавно усвојеним медијским законима, посебно о позицији мањинских медија, те могућностима за квалитетно  остваривања права на информисање на мањинском језику.

Господин Хасонич желео је и да зна и то да ли ће Покрајински заштитник грађана-омбудсман бити укључен у израду Акционог плана за придруживање Европској Унији за поглавље 23 “Правосуђе и основна права“.

Опширније...


ИМГ 1758Анико Мушкиња Хајнрих, покрајинска омбудсманка, и Ева Вукашиновић, заменица покрајинског омбудсмана, посетиле су данас село Јамена. Ово војвођанско село, које се налази на тромеђи Србије, Хрватске и Босне Херцеговине, тешко је страдало приликом мајских поплава. Поплавни талас је дошао скоро до самог центра села у коме живи око хиљаду људи и оштетио велики број кућа, њива и усева.

Миодраг Старчевић, председник Савета месне заједнице, обавестио је покрајинску омбудсманку и њену заменицу да је штета од поплава прелиминарно процењена на преко 4 милиона евра. Вода је продрла у 147 кућа и 50 помоћних објеката. Шест кућа се срушило, а шест урушило. У селу, чији мештани живе од пољопривреде, нема ни једне парцеле која није била под водом. Сељаци су осигуравали њиве од града, али не и од поплава и у наредних годину дана ће остати без прихода. Ванредна ситуација, проглашена средином маја, на предлог кризног штаба укинута је средином јуна. Немамо, рекао је Старчевић, поузданих информација када ће се започети са обновом кућа. Набавка грађевинског материјала морала би, по његовом мишљењу,  да се обавља по убрзаној процедури. Он је рекао да у Јамену стижу донације, али да селу тренутно недостаје сточне хране.

Опширније...


ПЗГ-и-ОЕБСМисија ОЕБС-а у Србији у сарадњи са Покрајинским заштитником грађана – омбудсманом расписује наградни конкурс за најбољи медијски прилог (рад) о теми "Улога жена у остваривању права националних мањина". Циљ конкурса је подстицање креативног и истраживачког новинарства које доприноси да слика о женама – припадницама националних мањина,осликава њихове пуне потенцијале, допринос јавном и политичком животу и остваривању права националних мањина у Републици Србији.  

Видљивост жена у креирању и спровођењу демократских јавних политика и пракси од суштинске је важности за промоцију родне равноправности и једнаких шанси у Републици Србији. Намера конкурса је да се подрже новинарски радови о женама које имају активну улогу у јавном животу, политици и одлучивању о питањима од интереса за остваривање права националних мањина у Републици Србији.

Опширније...


ФоСДИ 11 2014 2У Новом Саду је 26. јуна 2014. одржана конференција о стању људских права особа које живе са HIV/AIDS-oм на којој је о искуствима Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана говорила заменица за равноправност полова Даница Тодоров.

Институција има релативно скромно искуство у поступању у случајевима дискриминације особа које живе са HIV/AIDS-oм, али је констатовао да грађани исказују велику дистанцу према HIV позитивним особама које, како показују истраживања, трпе и највећи степен дискриминације. Разлог због којих се особе са HIV/AIDS-oм релативно ретко обраћају је у томе што имају осећање унутрашње стигматизације  - страха од осуде и дискриминације. Ове особе имају искуство да их друштво опажа као претњу и окривљује за добијање инфекције јер HIV/AIDS посматра као резултат личне неодговорности.

Опширније...


епс-1Покрајински заштитник грађана примио је у претходном периоду неколико притужби грађана у којима се наводи да је Привредно друштво „ЕПС Снабдевање“ упутило позиве корисницима електричне енергије да доставе свој јединствени матични број грађана. У позиву „ЕПС Снабдевање“ се наводи да уколико грађани не доставе свој јединствени матични број грађана, а за привредно друштво настане материјална штета или трошкови, „ЕПС Снабдевање“ ће бити принуђено да грађанима упути захтев за накнаду штете.

Ради информисања јавности Покрајински заштитник грађана указује на то да је чланом 42. Устава Републике Србије прописано да се прикупљање, држање, обрада и коришћење података о личности уређују законом. Чланом 8. став 1. Закона о заштити података о личности предвиђено је да обрада података о личности није дозвољена уколико физичко лице није дало пристанак за обраду, односно ако се обрада врши без законског овлашћења.  Имајући у виду да одредбе Закона о енергетици не прописују обавезу корисника електричне енергије да енергетском субјекту доставе свој ЈМБГ, корисници немају обавезу да поступају поводом позива који им је упутило Привредно друштво „ЕПС Снабдевање“. Обрада јединственог матичног броја грађана је дозвољена само уколико корисници на њу пристану.

Опширније...