Please select your page

Фото: хттп://www.улицнисвираци.цом/Покрајински заштитник грађана  - омбудсман је препознатљив по свом раду на терену. Тим радом омбудсман стиче комплекснији увид у проблеме са којима се суочавају припадници ромске мањине. Неки од тих проблема, попут запошљавања, образовања и становања су овде и поменути. Међутим, постоје и проблеми који нису поменути, рецимо - проблеми који се тичу  радноправног статуса ромских координатора, злоупотребе афирмативних мера или нетранспарентне доделе средстава на конкурсима на којима учествују и ромска удружења - изјавила је Ева Вукашиновић, заменица покрајинског омбудсмана за заштиту права националних мањина.  Она је, учествујући у панел дискусији „Отворено о култури Рома“, скренула пажњу да у друштву расте  анимозитет према припадницима мањина, јер се стиче утисак да су припадници мањина привилеговани у односу на припаднике националне већине. Треба радити на едукацији Рома, нагласила је заменица Вукашиновић, али је још важније радити и на едукацији већине, како би се њен однос према мањинама изменио.

Опширније...


кодекс насловнаПокрајинска влада Аутономне покрајине Војводине је 13. марта 2013. године, донела је Одлуку о кодексу понашања у покрајинским органима. ("Сл. лист АП Војводине", бр. 9/2013). Доношењем новог кодекса престао је да важи Кодекс понашања у покрајинским органима ("Сл. лист АП Војводине", бр. 7/2007) из 2007. године. Новим кодексом прописан је скуп правила понашања којих се при обављању послова из свог делокруга морају придржавати запослени, постављена и изабрана лица у Служби Скупштине Аутономне покрајине Војводине, Секретаријату Покрајинске владе, органима покрајинске управе, службама и управама које оснива Покрајинска влада и другим организационим облицима које преко својих органа оснива Аутономна покрајина Војводина. Чланом 35 прописано је да Покрајински омбудсман у оквиру својих овлашћења контролише законитост, целисходност и ефикасност поступања покрајинских органа, прати примену и поступа по представкама у вези с кршењем одредаба Кодекса.

Углавном позитивне оцене о примени Кодекса које се из године у годину понављају у извештајима понукале су Покрајинског омбудсмана да прикупи мишљења ширег круга запослених у покрајинским органима о примени Кодекса понашања. Ради стицања потпунијег увида у праксу покрајинских органа у погледу примене Кодекса спроведена је анкета међу запосленима. Извештај о резултатима анкете може послужити као путоказ покрајинским органима у унапређењу свог рада на принципима добре управе, поштовању прописа о забрани дискриминације, као и других питања која су у вези са остваривањем људских права.

Опширније...


Фото: www.ртс.рс"Верујем да је студија, која нам је данас представљена, корисно штиво и за нас у АП Војводини, јер се и ми у покрајини суочавамо са сличним проблемима. Млади људи и у Војводини, због непознавања српског језика, напуштају Србију и своје даље школовање настављају у иностранству", изјавила је Анико Мушкиња Хајнрих, покрајинска омбудсманка на представљању „Студије о могућностима унапређења учења српског као нематерњег језика у основним школама у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа“.

Студију је, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, поменутим локалним самоуправама, Националним саветом Албанаца, Заводом за унапређивање образовања и васпитања и Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања, израдило Координационо тело Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђу. Изради студије је претходило истраживање којим су обухваћене све основне школе у којима се настава одвија на албанском језику у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа, ученици, наставници, родитељи, директори школа, доносиоци одлука на локалном нивоу, представници цивилног друштва, државних органа, општинске управе и привредног сектора.  

Опширније...


Анико Мушкиња Хајнрих, покрајинска омбудсманка, боравила је јуче са Маријом Кордић, заменицом и Жељком Бундало, сарадницом, у Сомбору, где је у згради Општинске управе разговарала са грађанима и примала њихове притужбе.

Омбудсману се обратило двадесет грађана - њих пет добило је правни савет, а по осталим притужбама ће се покренути поступци. Притужбе грађана односиле су се на рад инспекција Градске управе Сомбор, градску пореску администрацију, Центар за социјални рад, као и на Филијалу Фонда ПИО због дуготрајног поступка, губљења права на инвалидску пензију и проблема око признавања бенефицираног радног стажа. Било је и неколико  притужби радноправне природе због неисплаћивања јубиларне награде, неодобравања права на годишњи одмор, итд.

Након тога, Анико Мушкиња Хајнрих је са својим сарадницама посетила и са представницима Центра за социјални рад разговарала о проблемима са којима се Центар суочава у свом раду, о законским решењима у области социјалне заштите, сигурној кући, могућностима пријављивања на адреси Центра, као и другим питањима.

Боравак у Сомбору искоришћен је и да би се посетио Дом за децу и омладину „Мирослав Антић – Мика”, у којем је смештено тридесетшесторо деце, махом са сметњама у развоју. Директорица Дома упознала је омбудсманку са проблемима који оптерећују рад установе, а потом су заједно обишле Дом, који је након недавног реновирања претворен у адекватан и пријатан простор за боравак деце.


07082014346Анико Мушкиња Хајнрих, покрајински заштитник грађана – омбудсман и Ева Вукашиновић, заменица задужена за заштиту права националних мањина, боравиле су јуче у Руми, где су у згради општине примале представке грађана, а потом ипосетиле Центар за социјални рад..

Да грађани озбиљно схватају улогу Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана сведочи и број примљених представки. Притужбе грађана односиле су се на проблеме у остваривању права на инвалидску пензију, набавку лекова, бањско лечење, комуналне и проблеме са централним грејањем, нетранспарентну доделу средстава по конкурсу из области спорта, као и на понашање члана савета месне заједнице.

Опширније...