Please select your page

Kada bi građani bolje poznavali svoja prava, više insistirali na njihovom poštovanju i koristili sva raspoloživa sredstva, pa i obraćanje Pokrajinskom ombudsmanu, zajedno bismo doprineli da rad organa uprave bude profesionalniji i nepravilnosti u radu manje, izjavila je Aniko Muškinja Hajnrih, pokrajinska ombudsmanka, na tribini koju je sinoć u Zrenjaninu organizovao ondašnji Centar za kulturu.

150113-Zrenjanin

Nakon kratkog uvodnog izlaganja u kome je predstavila instituciju ombudsmana, Aniko Muškinja Hajnrih i Eva Vukašinović, zamenica pokrajinskog ombudsmana, odgovarale su na pitanja prisutnih. Učesnike tribine je interesovalo npr. da li je naziv centra, u kome je održana tribina, ispisan u skladu sa zakonom, da li i u kojoj meri organi uprave prihvataju preporuke Ombudsmana, postavljali su pitanja o prisustvu etničke distance među mladim ljudima, o zaštitniku pacijentovih prava, dvojezičnoj nastavi, poznavanju službenog jezika i etničkoj kompeticiji, o tome imaju li Srbi jednaka prava kao i pripadnici nacionalnih manjina.

Opširnije...


Ministarstvo zdravlja obavestilo je instituciju Pokrajinskog ombudsmana da žene od 15 i više godina mogu da obavljaju preventivne ginekološke preglede češće, a ne samo jedanput u tri godine.

defaultPokrajinski ombudsman je povodom različitog tumačenja odredbi Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji, odnosno o obimu preventivnih mera zatražio pojašnjenje Ministarstva zdravlja u vezi sa preventivnim ginekološkim pregledima. Naime, odredbe Pravilnika su u pojedinim domovima zdravlja protumačene na taj način da pacijentkinje ne mogu da obave preventivni pregled češće nego što je Pravilnikom propisano.

Opširnije...


defaultPokrajinski ombudsman Aniko Muškinja Hajnrih učestvovala je u javnoj raspravi o nacrtima zakona o zaštiti prava pacijenata i zaštiti osoba sa mentalnim smetnjama koja je održana u Novom Sadu.

Učestvujući u raspravi istakla je da Pokrajinski ombudsman zamera zbog činjenice da bez obzira na sam naziv budućeg zakona, od ukupno 50 članova Nacrta zakona o zaštiti prava pacijenata samo šest članova posvećeno je samom postupku zaštite pacijentovih prava, te da većina odredaba predstavlja neku vrstu popisa pacijentovih prava. 

Opširnije...


2012 007Predstavnici Nacionalnog preventivnog mehanizma (NPM) i stručnjaci sa Kriminalističko policijske akademije juče su u Beogradu održali savetovanje o pravima lica kojima je određeno policijsko zadržavanje. Instituciju Pokrajinskog ombudsmana predstavljao je zamenik pokrajinskog ombudsmana Stevan Arambašić koji je govorio o zabrani torture, nečovečnog i ponižavajućeg postupanja prema licima kojima je određeno policijsko zadržavanje.

Opširnije...