Please select your page

NPM: Sastanak u Policijskoj upravi Novi Sad

Danas je u novosadskoj policiji upriličen sastanak predstavnika 12 policijskih stanica sa teritorije ove Policijske uprave sa predstavnicima institucije Pokrajinskog ombudsmana koji su članovi Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM-a).

Zamenik pokrajisnkog obudsmana Stevan Arambašić je ovom prilikom pristune upoznao sa ulogom, zadatkom, ovlašćenjima i aktivnostima NPM-a, kao i sa planom poseta njegovih članova policijskim stanicama na teritoriji Policijske uprave Novi Sad u periodu od 5-9. novembra ove godine.

NPM čine predstavnici Zaštitnika građana Republike Srbije, Pokrajinskog ombudsmana i organizacija civilnog društva. Ovaj mehanizam ustanovljen je u avgustu 2011. godine, a cilj najavljenih poseta je da se preventivno deluje na sprečavanje torture i drugih nečovečnih i nehumanih postupaka u odnosu na lica lišena slobode.

 

 

Šta je NPM?

Nacionalni mehanizmi za prevenciju torture su tela koja vrše kontinuirani monitoring  mestima gde se nalaze lica lišena slobode, pre svega policijskim stanicama, ustanovama socijalne zaštite stacionarnog tipa, psihijatrijskim bolnicama i zatvorima, a u cilju prevencije torture i drugih surovih, nehumanih i ponižavajućih kazni ili postupaka.


Uloga PZG - ombudsmana

Pokrajinski ombudsman učestvuje u posetama monitoring tima Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture ustanovama na teritoriji AP Vojvodine u kojima su smeštena lica lišena slobode i u planiranju poseta tim ustanovama, sačinjavanju izveštaja, preporuka, mišljenja i drugih akata Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture. Uključen je i u saradnju Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture sa predstavnicima civilnog društva, državnim organima i telima, kao i u drugim aktivnostima Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture.