Please select your page

НПМ: Састанак у Полицијској управи Нови Сад

Данас је у новосадској полицији уприличен састанак представника 12 полицијских станица са територије ове Полицијске управе са представницима институције Покрајинског омбудсмана који су чланови Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ-а).

Заменик покрајиснког обудсмана Стеван Арамбашић је овом приликом пристуне упознао са улогом, задатком, овлашћењима и активностима НПМ-а, као и са планом посета његових чланова полицијским станицама на територији Полицијске управе Нови Сад у периоду од 5-9. новембра ове године.

НПМ чине представници Заштитника грађана Републике Србије, Покрајинског омбудсмана и организација цивилног друштва. Овај механизам установљен је у августу 2011. године, а циљ најављених посета је да се превентивно делује на спречавање тортуре и других нечовечних и нехуманих поступака у односу на лица лишена слободе.

 

 

Шта је НПМ?

Национални механизми за превенцију тортуре су тела која врше континуирани мониторинг  местима где се налазе лица лишена слободе, пре свега полицијским станицама, установама социјалне заштите стационарног типа, психијатријским болницама и затворима, а у циљу превенције тортуре и других сурових, нехуманих и понижавајућих казни или поступака.


Улога ПЗГ - омбудсмана

Покрајински омбудсман учествује у посетама мониторинг тима Националног механизма за превенцију тортуре установама на територији АП Војводине у којима су смештена лица лишена слободе и у планирању посета тим установама, сачињавању извештаја, препорука, мишљења и других аката Националног механизма за превенцију тортуре. Укључен је и у сарадњу Националног механизма за превенцију тортуре са представницима цивилног друштва, државним органима и телима, као и у другим активностима Националног механизма за превенцију тортуре.