Please select your page

Покрајински омбудсман у оквиру НПМ-а: Посета центрима за лечење болести зависности у Ченеју и Бачком Петровом Селу

Заменик покрајинског омбудсмана са сарадницима јуче је посетио центре за психо-социјалну рехабилитацију и ресоцијализацију оболелих од болести зависности у Ченеју и Бачком Петровом Селу. Посета овим центрима није била планирана у оквиру редовних активности Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ-а) током 2012. године, али је она ипак реализована због недавних догађаја у једном другом центру који се бави сличним активностима.

Поменути центри су део пројекта „Земља живих” који Епархија Бачка Српске православне цркве спроводи на седам локација. Седиште овог пројекта је у манастиру у Ковиљу и он подразумева посебан програм рехабилитације и социјализације бивших зависника путем њиховог окупљања у заједнице за самопомоћ. Сваком заједницом руководе свештена лица и цивили ангажовани на пројекту, док свакодневне програмске активности у свакој од њих спроводе сами штићеници и штићенице. Заједницу на Ченеју чине мушкарци који живе на једном салашу, док је женска заједница у Бачком Петровом Селу део тамошњег манастира.

Обе заједнице имају по двадесетак штићеника, односно штићеница који у њима бораве добровољно. Штићеници и штићенице ова два дома имају од деветнаест до педесетак година и сви су пре доласка у заједницу више година, па и деценија, били тешки зависници који су имали озбиљних проблема да се уклопе у друштво. Неки од њих су раније већ били и на другим програмима одвикавања који нису уродили плодом. Њихове свакодневне активности обухватају пољопривредне радове у воћњаку и башти, узгој домаћих животиња, уређивање дворишта, дуборез и иконописање, као и одржавање просторија у којима бораве и кување. Психотерапија се одвија по посебно осмишљеном програму, а о њиховом здравственом стању старају се лекари најближег дома здравља са којим заједница има потписан уговор.

03.09.12-Ценеј-и-БПС-077-сајт-2

Штићеници и штићенице ова два центра наводе да су задовољни својим боравком у њима, да се осећају прихваћенима у заједници и да су задовољни организацијом живота у њој. Имања на којима се домови налазе су потпуно отворена, а кретање њихових становника и становница није ни на који начин ограничено. Све особе које у њима бораве поседују личне исправе, а контакт са породицом и спољним светом омогућен им је у складу са правилима програма. Нико од њих нема никаквих примедби на услове живота у заједници, на особље или остале штићенике и штићенице, а највише их брине то да ли ће умети да се снађу у свакодневном животу након што заврше свој боравак у заједници.

НПМ чине представници Заштитника грађана Републике Србије, Покрајинског омбудсмана и организација цивилног друштва. Институцију Покрајинског омбудсмана у НПМ-у заступа заменик покрајинског омбудсмана за опште надлежности Стеван Арамбашић са сарадницама, а ова посета имала је за цилј превенцију тортуре и других сурових, нелјудских, понижавајућих казни и поступака у установама затвореног типа које су део државног система социјалне и здравствене заштите, али и центрима и другим врстама ових активности које нису део тог система, попут центара у Ченеју и Бачком Петровом Селу. Приликом посете овим центрима нису уочени елементи суровог, нељудског или понижавајућег поступања, а извештај о посети овим центрима биће објавлјен у оквиру збирног извештаја НПМ-а за 2012. годину. 

Шта је НПМ?

Национални механизми за превенцију тортуре су тела која врше континуирани мониторинг  местима где се налазе лица лишена слободе, пре свега полицијским станицама, установама социјалне заштите стационарног типа, психијатријским болницама и затворима, а у циљу превенције тортуре и других сурових, нехуманих и понижавајућих казни или поступака.


Улога ПЗГ - омбудсмана

Покрајински омбудсман учествује у посетама мониторинг тима Националног механизма за превенцију тортуре установама на територији АП Војводине у којима су смештена лица лишена слободе и у планирању посета тим установама, сачињавању извештаја, препорука, мишљења и других аката Националног механизма за превенцију тортуре. Укључен је и у сарадњу Националног механизма за превенцију тортуре са представницима цивилног друштва, државним органима и телима, као и у другим активностима Националног механизма за превенцију тортуре.