Please select your page

Посета дому за лица ометена у менталном развоју „Отхон“

2012-07-17-12.47.20Институција Покрајинског омбудсмана је у уторак, 17. јула посетила Дом за лица ометена у менталном развоју „Отхон“ у Старој Моравици. Ова посета реализована је у оквиру пројекта Националног превентивног механизма (НПМ-а) који заједнички спроводе Заштитник грађана Републике Србије, Покрајински омбудсман и организације цивилног друштва. Чланови НПМ-а приликом мониторинга ове установе били су заменик покрајинског омбудсмана, Стеван Арамбашић са сарадницима, представнице Заштнитника грађана и цивилних организација.

Посета овом дому имала је за циљ мониторинг услова у којима корисници проводе време у институцији, квалитет и режим исхране, активности са корисницима, начин поступања особља са корисницима установе са посебним акцентом на евентуалној употреби рестриктивних мера. Поред ових области посебна пажња усмерена је и на заштиту и контакт са корисницима, здравствену заштиту и рад и стручност особља.

Наведена посета је имала за цилј превенцију тортуре и других сурових, нелјудских, понижавајућих казни и поступака у установама социјалне заштите.

 

Шта је НПМ?

Национални механизми за превенцију тортуре су тела која врше континуирани мониторинг  местима где се налазе лица лишена слободе, пре свега полицијским станицама, установама социјалне заштите стационарног типа, психијатријским болницама и затворима, а у циљу превенције тортуре и других сурових, нехуманих и понижавајућих казни или поступака.


Улога ПЗГ - омбудсмана

Покрајински омбудсман учествује у посетама мониторинг тима Националног механизма за превенцију тортуре установама на територији АП Војводине у којима су смештена лица лишена слободе и у планирању посета тим установама, сачињавању извештаја, препорука, мишљења и других аката Националног механизма за превенцију тортуре. Укључен је и у сарадњу Националног механизма за превенцију тортуре са представницима цивилног друштва, државним органима и телима, као и у другим активностима Националног механизма за превенцију тортуре.