Please select your page

Превенција тортуре основни циљ

Прве посете НПМ-а полицији у Војводини - Заменик омбудсмана Стеван Арамбашић

Институција Покрајинског омбудсмана, као део Националног механизма за превенцију тортуре, посетила је током протекле недеље неколико полицијских станица у АП Војводини.

Будући да је циљ овог механизма да се сталним посетама местима на којима се налазе лица лишена слободе превентивно делује на спречавање тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих поступака, заменик покрајинског омбудсмана Стеван Арамбашић и саветница за заштиту људских права Оршоља Дели Видач, заједно са другим члановима тима НПМ-а, посетили су Полицијску управу Зрењанин и обишли полицијске станице у Новом Бечеју, Житишту, Новој Црњи и Сечњу.

Послове Националног механизма за превенцију тортуре обавља Заштитник грађана Републике Србије у сарадњи са Покрајинским омбудсманон, као и са организацијама цивилног друштва које се залажу за унапређење и заштиту људских права и слобода. Овај механизам установљен је у августу 2011. године Законом о допуни Закона о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака („Сл. гласник РС – Међународни уговори“ бр. 7/11).

Шта је НПМ?

Национални механизми за превенцију тортуре су тела која врше континуирани мониторинг  местима где се налазе лица лишена слободе, пре свега полицијским станицама, установама социјалне заштите стационарног типа, психијатријским болницама и затворима, а у циљу превенције тортуре и других сурових, нехуманих и понижавајућих казни или поступака.


Улога ПЗГ - омбудсмана

Покрајински омбудсман учествује у посетама мониторинг тима Националног механизма за превенцију тортуре установама на територији АП Војводине у којима су смештена лица лишена слободе и у планирању посета тим установама, сачињавању извештаја, препорука, мишљења и других аката Националног механизма за превенцију тортуре. Укључен је и у сарадњу Националног механизма за превенцију тортуре са представницима цивилног друштва, државним органима и телима, као и у другим активностима Националног механизма за превенцију тортуре.