Please select your page

Посета Дому за старе и пензионере у Молу у оквиру НПМ-а

Посета Дому за старе и пензионере у МолуПрва посета у оквиру мандата НПМ-а установи социјалне заштите реализована је у четвртак, 01. марта 2012. године обиласком Дома за старе и пензионере у Молу. Чланови НПМ-а у реализацији ове активности били су заменик покрајинског омбудсмана Стеван Арамбашић са својим сарадницама и запослени у Стручној служби Заштитника грађана Републике Србије.

НПМ у Републици Србији препознаје значај превенције тортуре и других сурових, нелјудских, понижавајућих казни и поступака и у установама социјалне заштите, а у оквиру тога и у домовима за старе. Наиме, корисници геронтолошких центара и домова за старе су често у великом проценту особе са психичким поремећајима или менталним инвалидитетом, као што је то случај у Дому за старе и пензионере у Молу, где је проценат таквих корисника 80%.

Послове Националног механизма за превенцију тортуре обавља Заштитник грађана Републике Србије у сарадњи са Покрајинским омбудсманон, као и са организацијама цивилног друштва које се залажу за унапређење и заштиту људских права и слобода. Овај механизам установљен је у августу 2011. године Законом о допуни Закона о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака („Сл. гласник РС – Међународни уговори“ бр. 7/11).

Шта је НПМ?

Национални механизми за превенцију тортуре су тела која врше континуирани мониторинг  местима где се налазе лица лишена слободе, пре свега полицијским станицама, установама социјалне заштите стационарног типа, психијатријским болницама и затворима, а у циљу превенције тортуре и других сурових, нехуманих и понижавајућих казни или поступака.


Улога ПЗГ - омбудсмана

Покрајински омбудсман учествује у посетама мониторинг тима Националног механизма за превенцију тортуре установама на територији АП Војводине у којима су смештена лица лишена слободе и у планирању посета тим установама, сачињавању извештаја, препорука, мишљења и других аката Националног механизма за превенцију тортуре. Укључен је и у сарадњу Националног механизма за превенцију тортуре са представницима цивилног друштва, државним органима и телима, као и у другим активностима Националног механизма за превенцију тортуре.