Please select your page

Посета Геронтолошком центру Бечеј

Посета Геронтолошком центру БечејУ уторак, 05. марта 2012. године реализована је посета Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) Геронтолошком центру у Бечеју као и одвојеном обејкту – Одељењу за дементне и покретне кориснике у Бачком Петровом Селу. Чланови НПМ-а у реализацији ове активности били су запослени у Стручној служби Заштитника грађана Републике Србије и заменик Покрајинског омбудсмана Стеван Арамбашић са својим сарадницама.

Приликом ове посете чланови тима су посебну пажњу посветили условима у којима су смештена стара лица, њиховој нези и здравственој заштити која им се пружа, као и поштовању права личности корисника.

Наведена посета је имала за цилј превенцију тортуре и других сурових, нелјудских, понижавајућих казни и поступака у установама социјалне заштите, а у оквиру тога и у домовима за старе.

 

Шта је НПМ?

Национални механизми за превенцију тортуре су тела која врше континуирани мониторинг  местима где се налазе лица лишена слободе, пре свега полицијским станицама, установама социјалне заштите стационарног типа, психијатријским болницама и затворима, а у циљу превенције тортуре и других сурових, нехуманих и понижавајућих казни или поступака.


Улога ПЗГ - омбудсмана

Покрајински омбудсман учествује у посетама мониторинг тима Националног механизма за превенцију тортуре установама на територији АП Војводине у којима су смештена лица лишена слободе и у планирању посета тим установама, сачињавању извештаја, препорука, мишљења и других аката Националног механизма за превенцију тортуре. Укључен је и у сарадњу Националног механизма за превенцију тортуре са представницима цивилног друштва, државним органима и телима, као и у другим активностима Националног механизма за превенцију тортуре.