Please select your page

НПМ у Геронтолошком центру у Руми

геронтолоски-центар-срем-рума-2Активности Националног превентивног механизма (НПМ-а) јуче су настављене посетом Геронтолошком центру „Срем” у Руми.

Институција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана и Међународна мрежа помоћи, организација цивилног друштва из Београда, посетиле су овај дом са циљем да стекну увид у стање у ком се налазе објекти у којима су смештени корисници и кориснице услуга социјалне заштите. Кориснице услуга Центра су се, између осталог, изјаснили и о условима живота у овим објектима, доступности и квалитету здравствене неге и заштите у дому, као и у начину спровођења радно-окупационе терапије.

Посебна пажња током посете посвећена је правној процедури смештаја корисника и корисница у Центар, будући да у њему бораве особе из целе Србије. Са руководством и особљем разговарано је и о томе да ли у Центру има довољно запослених, њиховој стручности и условима у којима раде.

Тим НПМ-а који је јуче посетио дом чинили су заменик покрајинског омбудсмана Стеван Арамбашић и сарадници Милан Дакић и Јагода Вјештица, док су Међународну мрежу помоћи представљали Мина Митић Лазаревић и Станислава Скугор. 

Улога ПЗГ - омбудсмана

Покрајински омбудсман учествује у посетама мониторинг тима Националног механизма за превенцију тортуре установама на територији АП Војводине у којима су смештена лица лишена слободе и у планирању посета тим установама, сачињавању извештаја, препорука, мишљења и других аката Националног механизма за превенцију тортуре. Укључен је и у сарадњу Националног механизма за превенцију тортуре са представницима цивилног друштва, државним органима и телима, као и у другим активностима Националног механизма за превенцију тортуре.


Шта је НПМ?

Национални механизми за превенцију тортуре су тела која врше континуирани мониторинг  местима где се налазе лица лишена слободе, пре свега полицијским станицама, установама социјалне заштите стационарног типа, психијатријским болницама и затворима, а у циљу превенције тортуре и других сурових, нехуманих и понижавајућих казни или поступака.