Please select your page

NPM u Gerontološkom centru u Rumi

gerontoloski-centar-srem-ruma-2Aktivnosti Nacionalnog preventivnog mehanizma (NPM-a) juče su nastavljene posetom Gerontološkom centru „Srem” u Rumi.

Institucija Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana i Međunarodna mreža pomoći, organizacija civilnog društva iz Beograda, posetile su ovaj dom sa ciljem da steknu uvid u stanje u kom se nalaze objekti u kojima su smešteni korisnici i korisnice usluga socijalne zaštite. Korisnice usluga Centra su se, između ostalog, izjasnili i o uslovima života u ovim objektima, dostupnosti i kvalitetu zdravstvene nege i zaštite u domu, kao i u načinu sprovođenja radno-okupacione terapije.

Posebna pažnja tokom posete posvećena je pravnoj proceduri smeštaja korisnika i korisnica u Centar, budući da u njemu borave osobe iz cele Srbije. Sa rukovodstvom i osobljem razgovarano je i o tome da li u Centru ima dovoljno zaposlenih, njihovoj stručnosti i uslovima u kojima rade.

Tim NPM-a koji je juče posetio dom činili su zamenik pokrajinskog ombudsmana Stevan Arambašić i saradnici Milan Dakić i Jagoda Vještica, dok su Međunarodnu mrežu pomoći predstavljali Mina Mitić Lazarević i Stanislava Skugor. 

Šta je NPM?

Nacionalni mehanizmi za prevenciju torture su tela koja vrše kontinuirani monitoring  mestima gde se nalaze lica lišena slobode, pre svega policijskim stanicama, ustanovama socijalne zaštite stacionarnog tipa, psihijatrijskim bolnicama i zatvorima, a u cilju prevencije torture i drugih surovih, nehumanih i ponižavajućih kazni ili postupaka.


Uloga PZG - ombudsmana

Pokrajinski ombudsman učestvuje u posetama monitoring tima Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture ustanovama na teritoriji AP Vojvodine u kojima su smeštena lica lišena slobode i u planiranju poseta tim ustanovama, sačinjavanju izveštaja, preporuka, mišljenja i drugih akata Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture. Uključen je i u saradnju Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture sa predstavnicima civilnog društva, državnim organima i telima, kao i u drugim aktivnostima Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture.