Please select your page

НПМ у Геронтолошком центру у Руми

Пин Ит

gerontoloski-centar-srem-ruma-2Активности Националног превентивног механизма (НПМ-а) јуче су настављене посетом Геронтолошком центру „Срем” у Руми.

Институција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана и Међународна мрежа помоћи, организација цивилног друштва из Београда, посетиле су овај дом са циљем да стекну увид у стање у ком се налазе објекти у којима су смештени корисници и кориснице услуга социјалне заштите. Кориснице услуга Центра су се, између осталог, изјаснили и о условима живота у овим објектима, доступности и квалитету здравствене неге и заштите у дому, као и у начину спровођења радно-окупационе терапије.

Посебна пажња током посете посвећена је правној процедури смештаја корисника и корисница у Центар, будући да у њему бораве особе из целе Србије. Са руководством и особљем разговарано је и о томе да ли у Центру има довољно запослених, њиховој стручности и условима у којима раде.

Тим НПМ-а који је јуче посетио дом чинили су заменик покрајинског омбудсмана Стеван Арамбашић и сарадници Милан Дакић и Јагода Вјештица, док су Међународну мрежу помоћи представљали Мина Митић Лазаревић и Станислава Скугор. 

Šta je NPM?

Nacionalni mehanizmi za prevenciju torture su tela koja vrše kontinuirani monitoring  mestima gde se nalaze lica lišena slobode, pre svega policijskim stanicama, ustanovama socijalne zaštite stacionarnog tipa, psihijatrijskim bolnicama i zatvorima, a u cilju prevencije torture i drugih surovih, nehumanih i ponižavajućih kazni ili postupaka.


Улога ПЗГ - омбудсмана

Покрајински омбудсман учествује у посетама мониторинг тима Националног механизма за превенцију тортуре установама на територији АП Војводине у којима су смештена лица лишена слободе и у планирању посета тим установама, сачињавању извештаја, препорука, мишљења и других аката Националног механизма за превенцију тортуре. Укључен је и у сарадњу Националног механизма за превенцију тортуре са представницима цивилног друштва, државним органима и телима, као и у другим активностима Националног механизма за превенцију тортуре.