Please select your page

Азиланти у фокусу НПМ-а

сајт рив вестИнституција Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана је у оквиру посета Националног превентивног механизма  (НПМ-а) током септембра започела са посетама полицијским управама, Казнено-поправном заводу у Сремској Митровици, окружним затворима на територији АП Војводине, као Регионалном центру граничне полиције у Суботици.  

Циљ ових посета је да се процени стање људских права тражилаца азила и илегалних миграната у Републици Србији. На састанцима са представницима надлежних органа, али и са штићеницима установа, разматра се њихово поступање према овим особама током поступка обраде њихових захтева, односно боравка на територији Републике Србије.

Након обављених посета и разговора институција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана саставиће извештаје у којима ће бити објављена запажања током ових посета, попут оног да илегални мигранти неретко бивају задржани у неадекватним условима.  

Препоруке надлежнима у вези са унапређењем положаја и могућностима остваривања и заштите права тражилаца азила и илегалних миграната биће им упућене, између осталог, и у циљу превенције и сузбијања трговине људима, а чије жртве се врло често регрутују и из ове популације.

Улога ПЗГ - омбудсмана

Покрајински омбудсман учествује у посетама мониторинг тима Националног механизма за превенцију тортуре установама на територији АП Војводине у којима су смештена лица лишена слободе и у планирању посета тим установама, сачињавању извештаја, препорука, мишљења и других аката Националног механизма за превенцију тортуре. Укључен је и у сарадњу Националног механизма за превенцију тортуре са представницима цивилног друштва, државним органима и телима, као и у другим активностима Националног механизма за превенцију тортуре.


Шта је НПМ?

Национални механизми за превенцију тортуре су тела која врше континуирани мониторинг  местима где се налазе лица лишена слободе, пре свега полицијским станицама, установама социјалне заштите стационарног типа, психијатријским болницама и затворима, а у циљу превенције тортуре и других сурових, нехуманих и понижавајућих казни или поступака.