Please select your page

Održan okrugli sto o postupanju policije sa licima lišenim slobode i prevenciji torture

IMG 7854Danas je u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine održan okrugli sto pod nazivom „Postupanje policije sa licima lišenim slobode i prevencija torture“ u okviru realizacije Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM) i stalnog kooperativnog dijaloga NPM-a i Ministarstva unutrašnjih poslova. Okrugli sto organizovale su institucije Pokrajinskog ombudsmana i Zaštitnika građana uz podršku Misije OEBS u Srbiji, a pored predstavnika institucija i organizacija u okviru NPM-a, učestvovali su predstavnici policijskih uprava sa teritorije AP Vojvodine i nevladinih organizacija.

Okrugli sto je otvorio zamenik pokrajinskog ombudsmana, Stevan Arambašić, koji je istakao da je zadatak NPM-a da ukaže pažnju javnosti na preporuke proistekle u okviru Mehanizma i da uspostavi konstruktivan dijalog sa relevantnim institucijama radi usvajanja preporuka, odnosno utvrđivanja i prevazilaženja problema u njihovom usvajanju.

Učesnicima se nakon toga obratio zamenik zaštitnika građana Republike Srbije, Miloš Janković, rekavši da se realizacija NPM-a u Srbiji ostvaruje na veoma visokom, gotovo svetskom nivou. „Iako su postignuti veoma dobri rezultati, predstoji još mnogo posla koji se mora obaviti“ rekao je Janković.

U ime Misije OEBS u Srbiji uz čiju podršku je održan današnji događaj, obratila se Romana Švajger, rukovodilac odeljenja za vladavinu prava i ljudska prava, koja je navela da NPM u potpunosti ispunjava svoje zadatke i da će samo kroz otvoreni i konstruktivni dijalog sa nadležnim institucijama preporuke imati efekta.

Nakon uvodnih obraćanja učesnici okruglog stola su razmatrali najvažnija pitanja u oblasti ostvarivanja prava lica lišenih slobode od strane policije; postupanju prema licima lišenim slobode; materijalnim uslovima policijskog zadržavanja i prava na zdravstvenu zaštitu zadržanog lica.

NPM je novi mehanizam u Republici Srbiji ustanovljen 2011. godine dopunom Zakona o ratifikaciji Opcionog protokola uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka, iako je sam Zakon kojim se otvara mogućnost za uspostavljanje ovog mehanizma usvojen još 2006. godine. Kao relativno nova vrsta nadzornog tela, NPM postoji u približno 70 zemalja u svetu u kojima su ubrzo nakon što je on počeo da funkcioniše primećeni i pozitivni pomaci u oblasti unapređenja uslova života i mogućnosti ostvarivanja  ljudskih prava osoba koje borave u institucijama, odnosno ustanovama zatvorenog tipa. 

Šta je NPM?

Nacionalni mehanizmi za prevenciju torture su tela koja vrše kontinuirani monitoring  mestima gde se nalaze lica lišena slobode, pre svega policijskim stanicama, ustanovama socijalne zaštite stacionarnog tipa, psihijatrijskim bolnicama i zatvorima, a u cilju prevencije torture i drugih surovih, nehumanih i ponižavajućih kazni ili postupaka.


Uloga PZG - ombudsmana

Pokrajinski ombudsman učestvuje u posetama monitoring tima Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture ustanovama na teritoriji AP Vojvodine u kojima su smeštena lica lišena slobode i u planiranju poseta tim ustanovama, sačinjavanju izveštaja, preporuka, mišljenja i drugih akata Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture. Uključen je i u saradnju Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture sa predstavnicima civilnog društva, državnim organima i telima, kao i u drugim aktivnostima Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture.