Please select your page

saopstenje rivKao institucija koja učestvuje u radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM-a), Pokrajinski ombudsman je tokom proteklih mesec dana obišao osam ustanova socijalne zaštite u privatnom vlasništvu na teritoriji AP Vojvodine koje se bave smeštajem i pružanjem usluga starijim osobama. U AP Vojvodini postoji 21 registrovan privatni dom za zbrinjavanje starijih osoba, a Zakonom o socijalnoj zaštiti predviđeno je da u Republici Srbiji domove za smeštaj starijih mogu osnovati i fizička i pravna lica. Obilasci ustanova socijalne zaštite tzv. zatvorenog tipa deo su redovnih aktivnosti NPM-a, ovlašćenog da, između ostalog, nadzire rad i privatnih ustanova socijalne zaštite, kao što su domovi za odrasle i starije. Cilj ovih poseta je sticanje uvida u mogućnosti ostvarivanja, zaštite i unapređenja ljudskih prava osoba koje borave u njima, a samim tim i kvaliteta rada i usluga ovih ustanova.

Opširnije: NPM: Obilasci privatnih domova za smeštaj starijih lica


Članovi Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM-a) iz institucije Pokrajinskog ombudsmana su prošle nedelje boravili u radnoj poseti Kraljevini Danskoj gde su obišli institucije i organizacije uključene u rad ovog mehanizma u toj zemlji.

Instituciju Pokrajinskog ombudsmana predstavljali su zamenik pokrajinskog ombudsmana Stevan Arambašić i načelnica odeljenja za postupanje po predstavkama Oršolja Deli Vidač. Delegacija koju su činili još i predstavnici Zaštitnika građana Republike Srbije, Misije OEBS u Srbiji i nekoliko organizacija civilnog društva je sa danskim domaćinima razgovarala o iskustvima u radu NPM-a.Nosilac NPM-a u Kraljevini Danskoj je institucija državnog Ombusmana, a u njegovom radu učestvuju i Danski institut za ljudska prava, kao i Danski institut protiv torture „Digniti”. Nacionalni mehanizam za prevenciju torture u ovoj zemlji postoji od 2009. godine, dok je u Republici Srbiji on ustanovljen prošle godine. 

Opširnije: NPM: Radna poseta Danskoj


Danas je u novosadskoj policiji upriličen sastanak predstavnika 12 policijskih stanica sa teritorije ove Policijske uprave sa predstavnicima institucije Pokrajinskog ombudsmana koji su članovi Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM-a).

Zamenik pokrajisnkog obudsmana Stevan Arambašić je ovom prilikom pristune upoznao sa ulogom, zadatkom, ovlašćenjima i aktivnostima NPM-a, kao i sa planom poseta njegovih članova policijskim stanicama na teritoriji Policijske uprave Novi Sad u periodu od 5-9. novembra ove godine.

Opširnije: NPM: Sastanak u Policijskoj upravi Novi Sad


Oktobar2012OsobeSaSm1Juče je u Palati Srbije održana konferencija „Zaštita prava osoba sa mentalnim smetnjama koje su smeštene u stacionarne ustanove". Konferenciju je otvorila prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka zdravlja, a o aktivnostima Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM-a) u ovim ustanovama govorio je zamenik pokrajinskog ombudsmana Stevan Arambašić.

Ministarka je istakla da će zaštita prava osoba sa mentalnim smetnjama biti jedan od prioriteta rada Ministarstva zdravlja u narednom periodu i da će tome doprineti i usvajanje Zakona o zaštiti osoba sa mentalnim smetnjama. Ministarka je ocenila da bi celokupno društvo trebalo da pomogne i doprinese da osobe sa mentalnim smetnjama imaju adekvatnu zaštitu i tretman i da je neophodno "napraviti korake i na pojedinačnom i na opštem planu".

Prof. dr Đukić Dejanović je navela i primere iz izveštaja Nacionalnog preventivnog mehanizma i rekla da je nedopustivo da domovi zdravlja odbijaju da izvrše laboratorijske analize za ove korisnike, jer ne mogu od RFZO da naplate sredstva, ili da dete obolelo od HIV-a leži u izolaciji bez adekvatne stimulacije. "Ovakve primere iz prakse ćemo definitivno morati da rešavamo intersektorski i sistemski, jer ovde nije reč ni samo o zdravstvenoj, niti samo o socijalnoj zaštiti", rekla je ministarka zdravlja. Prof. dr Đukić Dejanović je navela da bi u narednom periodu trebalo da se omoguće bolji uslovi za osobe sa mentalnim smetnjama ukazujući da, na primer, u zatvorskim ustanovama nema adekvatnog stručnog nadzora.

Opširnije: Održana konferencija u vezi sa zaštitom prava osoba sa mentalnim smetnjama


Zamenik pokrajinskog ombudsmana sa saradnicima juče je posetio centre za psiho-socijalnu rehabilitaciju i resocijalizaciju obolelih od bolesti zavisnosti u Čeneju i Bačkom Petrovom Selu. Poseta ovim centrima nije bila planirana u okviru redovnih aktivnosti Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM-a) tokom 2012. godine, ali je ona ipak realizovana zbog nedavnih događaja u jednom drugom centru koji se bavi sličnim aktivnostima.

Pomenuti centri su deo projekta „Zemlja živih” koji Eparhija Bačka Srpske pravoslavne crkve sprovodi na sedam lokacija. Sedište ovog projekta je u manastiru u Kovilju i on podrazumeva poseban program rehabilitacije i socijalizacije bivših zavisnika putem njihovog okupljanja u zajednice za samopomoć. Svakom zajednicom rukovode sveštena lica i civili angažovani na projektu, dok svakodnevne programske aktivnosti u svakoj od njih sprovode sami štićenici i štićenice. Zajednicu na Čeneju čine muškarci koji žive na jednom salašu, dok je ženska zajednica u Bačkom Petrovom Selu deo tamošnjeg manastira.

Opširnije: Pokrajinski ombudsman u okviru NPM-a: Poseta centrima za lečenje bolesti zavisnosti u Čeneju i...


Šta je NPM?

Nacionalni mehanizmi za prevenciju torture su tela koja vrše kontinuirani monitoring  mestima gde se nalaze lica lišena slobode, pre svega policijskim stanicama, ustanovama socijalne zaštite stacionarnog tipa, psihijatrijskim bolnicama i zatvorima, a u cilju prevencije torture i drugih surovih, nehumanih i ponižavajućih kazni ili postupaka.


Uloga PZG - ombudsmana

Pokrajinski ombudsman učestvuje u posetama monitoring tima Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture ustanovama na teritoriji AP Vojvodine u kojima su smeštena lica lišena slobode i u planiranju poseta tim ustanovama, sačinjavanju izveštaja, preporuka, mišljenja i drugih akata Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture. Uključen je i u saradnju Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture sa predstavnicima civilnog društva, državnim organima i telima, kao i u drugim aktivnostima Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture.