Please select your page

2012-07-17-12.47.20Institucija Pokrajinskog ombudsmana je u utorak, 17. jula posetila Dom za lica ometena u mentalnom razvoju „Othon“ u Staroj Moravici. Ova poseta realizovana je u okviru projekta Nacionalnog preventivnog mehanizma (NPM-a) koji zajednički sprovode Zaštitnik građana Republike Srbije, Pokrajinski ombudsman i organizacije civilnog društva. Članovi NPM-a prilikom monitoringa ove ustanove bili su zamenik pokrajinskog ombudsmana, Stevan Arambašić sa saradnicima, predstavnice Zaštnitnika građana i civilnih organizacija.

Poseta ovom domu imala je za cilj monitoring uslova u kojima korisnici provode vreme u instituciji, kvalitet i režim ishrane, aktivnosti sa korisnicima, način postupanja osoblja sa korisnicima ustanove sa posebnim akcentom na eventualnoj upotrebi restriktivnih mera. Pored ovih oblasti posebna pažnja usmerena je i na zaštitu i kontakt sa korisnicima, zdravstvenu zaštitu i rad i stručnost osoblja.

Navedena poseta je imala za cilj prevenciju torture i drugih surovih, neljudskih, ponižavajućih kazni i postupaka u ustanovama socijalne zaštite.

Opširnije: Poseta domu za lica ometena u mentalnom razvoju „Othon“


30.05.12 Paracin manastir 005 sajt 1Institucija Pokrajinskog ombudsmana je protekle nedelje posetila Centar za socijalni rad u Paraćinu i Manastir Svete Petke Izvorske u Izvoru u okviru kog se nalazi ženski dom za smeštaj odraslih osoba sa teškom mentalnom ometenošću ili smetnjama u razvoju. Poseta ovom domu realizovana je u okviru aktivnosti Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM-a) koji čine predstavnici Zaštitnika građana Republike Srbije, Pokrajinskog ombudsmana i organizacija civilnog društva.

Ovaj dom je jedinstveni primer ustanove socijalne zaštite u našoj zemlji koju već oko 40 godina zajednički vode centar za socijalni rad kao državna ustanova i manastir kao deo jedne verske institucije. Dom ima 91 korisnicu o kojima se staraju 24 monahinje, od kojih su 15 obučene negovateljice. U domu su angažovana i dva socijalna radnika, lekarka opšte prakse, jedna radna terapeutkinja, pet medicinskih sestara, četiri pomoćna radnika zadužena za poslove vešeraja i održavanja objekta, kao i dva radnika u računovodstvu i administraciji i jedna vozač. Troškove smeštaja u domu delimično snosi država, delimično rodbina korisnica, a neke od korisnica imaju i sopstvena mesečna primanja.

Opširnije: Poseta domu za smeštaj odraslih u Izvoru kod Paraćina


Poseta Gerontološkom centru BečejU utorak, 05. marta 2012. godine realizovana je poseta Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM) Gerontološkom centru u Bečeju kao i odvojenom obejktu – Odeljenju za dementne i pokretne korisnike u Bačkom Petrovom Selu. Članovi NPM-a u realizaciji ove aktivnosti bili su zaposleni u Stručnoj službi Zaštitnika građana Republike Srbije i zamenik Pokrajinskog ombudsmana Stevan Arambašić sa svojim saradnicama.

Prilikom ove posete članovi tima su posebnu pažnju posvetili uslovima u kojima su smeštena stara lica, njihovoj nezi i zdravstvenoj zaštiti koja im se pruža, kao i poštovanju prava ličnosti korisnika.

Navedena poseta je imala za cilj prevenciju torture i drugih surovih, neljudskih, ponižavajućih kazni i postupaka u ustanovama socijalne zaštite, a u okviru toga i u domovima za stare.

Opširnije: Poseta Gerontološkom centru Bečej


Poseta Domu za stare i penzionere u MoluPrva poseta u okviru mandata NPM-a ustanovi socijalne zaštite realizovana je u četvrtak, 01. marta 2012. godine obilaskom Doma za stare i penzionere u Molu. Članovi NPM-a u realizaciji ove aktivnosti bili su zamenik pokrajinskog ombudsmana Stevan Arambašić sa svojim saradnicama i zaposleni u Stručnoj službi Zaštitnika građana Republike Srbije.

NPM u Republici Srbiji prepoznaje značaj prevencije torture i drugih surovih, neljudskih, ponižavajućih kazni i postupaka i u ustanovama socijalne zaštite, a u okviru toga i u domovima za stare. Naime, korisnici gerontoloških centara i domova za stare su često u velikom procentu osobe sa psihičkim poremećajima ili mentalnim invaliditetom, kao što je to slučaj u Domu za stare i penzionere u Molu, gde je procenat takvih korisnika 80%.

Opširnije: Poseta Domu za stare i penzionere u Molu u okviru NPM-a


Prve posete NPM-a policiji u Vojvodini - Zamenik ombudsmana Stevan Arambašić

Institucija Pokrajinskog ombudsmana, kao deo Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, posetila je tokom protekle nedelje nekoliko policijskih stanica u AP Vojvodini.

Budući da je cilj ovog mehanizma da se stalnim posetama mestima na kojima se nalaze lica lišena slobode preventivno deluje na sprečavanje torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka, zamenik pokrajinskog ombudsmana Stevan Arambašić i savetnica za zaštitu ljudskih prava Oršolja Deli Vidač, zajedno sa drugim članovima tima NPM-a, posetili su Policijsku upravu Zrenjanin i obišli policijske stanice u Novom Bečeju, Žitištu, Novoj Crnji i Sečnju.

Opširnije: Prevencija torture osnovni cilj


Šta je NPM?

Nacionalni mehanizmi za prevenciju torture su tela koja vrše kontinuirani monitoring  mestima gde se nalaze lica lišena slobode, pre svega policijskim stanicama, ustanovama socijalne zaštite stacionarnog tipa, psihijatrijskim bolnicama i zatvorima, a u cilju prevencije torture i drugih surovih, nehumanih i ponižavajućih kazni ili postupaka.


Uloga PZG - ombudsmana

Pokrajinski ombudsman učestvuje u posetama monitoring tima Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture ustanovama na teritoriji AP Vojvodine u kojima su smeštena lica lišena slobode i u planiranju poseta tim ustanovama, sačinjavanju izveštaja, preporuka, mišljenja i drugih akata Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture. Uključen je i u saradnju Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture sa predstavnicima civilnog društva, državnim organima i telima, kao i u drugim aktivnostima Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture.