Please select your page

Festival prava deteta - Od 25. oktobra do 20. novembra

Festival prava detetaZa mesec dana, 20. novembra, navršiće se 30 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta. Konvencija predstavlja prvi međunarodni dokument o zaštiti i unapređenju prava dece koji ima obavezujući karakter. Reč je o jednom od najvidljivijih, univerzalno prihvaćenih sporazuma o ljudskim pravima u kojem su deca po prvi put prepoznata kao nosioci svojih prava. Pored toga što predstavlja ugovor sa najviše ratifikacija, Konvencija je važna i zato što se njome detetu priznaju i građanska prava, poput prava na okupljanje, slobodno izražavanje mišljenja ili prava na učestvovanje u donošenju odluka koje ga se neposredno tiču.

U nameri da na najprikladniji način obeleži tridesetogodišnjicu usvajanja Konvencije o pravima deteta i sa željom da angažuje širu društvenu zajednicu i podseti društvo na odgovornost koju ima prema deci, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, u saradnji sa Novosadskom mrežom za decu i lokalnim ombudsmanima sa teritorije Vojvodine organizuje Festival prava deteta.

Organizovanjem Festivala o pravima deteta Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman želi, najpre, da samoj deci pruži priliku da govore i informišu se o svojim pravima i društvu u kome žive, ali i da skrene pažnju javnosti na važnost prava deteta i značaj uzajamne saradnje i umreženosti državnih institucija, organizacija civilnog društva i celokupne zajednice u zaštiti, ostvarivanju i unapređivanju prava deteta. Osim u Novom Sadu, festivalske aktivnosti, u vidu radionica, izložbi, diskusija, okruglih stolova, predstava, časova građanskog vaspitanja, prezentacija istraživanja, filmskih projekcija, tribina i konferencija, odvijaće se i u Sremskim Karlovcima, Somboru, Kikindi, Srpskom Itebeju i Šidu. Teme obuhvaćene Festivalom biće, između ostalog, obezbeđivanje i unapređivanje kvalitetne podrške ranom razvoju, obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, participaciji dece, inkluziji, zaštiti deteta od nasilja, zabrana telesnog kažnjavanja, rad sa decom iz osetljivih društvenih grupa, vakcinacija, zaštita životne sredine.

Kao poseban događaj koji se ove godine održava u okviru Festivala, 29. i 30. oktobra u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu, izdvajamo Međunarodnu naučno-stručnu konferenciju „Zaštita prava deteta – 30 godina od usvajanja konvencije o pravima deteta”.

Festival prava deteta zvanično počinje 25. oktobra tematskim sastankom Novosadske mreže za decu čija gošća će biti profesorka dr. Nirvana Pištoljević sa Kolumbija univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama i saradnica UNICEF-a, a tema sastanka biće „Pravo deteta na dostupnost kvalitetne podrške razvoju - značaj građenja sistema skrininga i rane intervencije“.

Agenda tematskog sastanka 25. oktobra. 2019. godine.

Pozivamo medije da izveštavaju o ovom događaju, kao i o drugim aktivnostima Festivala.

Program Festivala*

Napomena: Program Festivala podložan je izmenama, a o eventualnim promenama, mediji i javnost biće blagovremeno obavešteni.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (Agenda-festival-prava-deteta.docx)Agenda85 kB
Download this file (Program-Festivala.pdf)Program213 kB

Poslednje najave


Najčitanije vesti


Medijski kutak