Please select your page

Radna poseta Senti

fb NAJAVA CIR

Prof. dr Zoran Pavlović, pokrajinski zaštitnik građana, posetiće u ponedeljak Sentu. Sa predstavnicima lokalne samouprave, Opšte bolnice, nevladinih organizacija i Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara, pokrajinski ombudsman, njegovi zamenici/ce i saradnici, razgovaraće o stanju ljudskih prava u lokalnoj zajednici, kao i o ulozi i značaju lokalnog ombudsmana.

U agendi skupa, predviđeni su i razgovori o radu Saveta za rodnu ravnopravnost i Saveta za decu, zatim o pravima iz oblasti socijalne zaštite, iskustvima u radu sa osobama sa invaliditetom, ostvarivanju demografske strategije, ali i dobre uprave.

Posete lokalnim samoupravama predstavljaju redovan oblik aktivnosti pokrajinskog ombudsmana i služe sticanju što potpunijeg uvida u ostvarivanje ljudskih prava, probleme građana i funkcionisanje organa lokalne samouprave.

Pošto Zakon o lokalnoj samoupravi omogućuje, ali ne obavezuje jedinice lokalne samouprave da obrazuju lokalne ombudsmane, tu mogućnost u AP Vojvodini je od 2006. godine do danas, iskoristilo samo nekoliko lokalnih samouprava. Posetom Senti, kao i razgovorima sa predstavnicima ostalih vojvođanskih opština, pokrajinski ombudsman želi da ukaže na važnost ombudsmanske zaštite ljudskih prava i podstakne njenu institucionalizaciju i u preostalih 37. jedinica lokalne samouprave.

Poslednje najave


Najčitanije vesti


Medijski kutak