Please select your page

Пријем грађана у Бачу и Тителу

Пин Ит

najava sajtПокрајински заштитник грађана - омбудсман уприличиће следеће недеље пријем грађана и грађанки у Бачу и Тителу.Том приликом грађани ће моћи да добију правни савет и поднесу притужбу институцији омбудсмана.

Пријем грађана у Бачу одржаће се у уторак, 24. фебруара од 12.30 до 14.00 часова у Свечаној сали Општинске управе у Бачу (Трг др Зорана Ђинђића 2). 

Пријем грађана у Тителу организоваће се у четвртак, 26. фебруара од 13.00 до 14.00 часова у седишту Општинске управе (Главна 1).

Разговор са грађанима о њиховим проблемима у вези са људским правима прилика је да се институција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана из прве руке упозна са ситуацијом у области остваривања, заштите и унапређења људских права у војвођанским местима у којима нема локалног заштитника грађана.

Стога позивамо свe грaђaнкe и грaђaнe кojи имajу питања или прoблeмa у билo кojoj oблaсти људских прaвa дa сe тoкoм ове пoсeте лично и кoнкрeтно инфoрмишу o нaчинимa нa кoje мoгу oствaрити и зaштитити свoja прaвa.

Уз пријем грађана, тих дана одржаће се исастанци са локалним ромским координаторимау Бачкој Паланци, Бачу, Сечњу и Тителу. Циљ ових састанака је  упознавање са проблемима у области људских права са којима се суочавају ромска заједница и локална самоуправа у овим општинама.

Moлимo мeдиje дa прeмa свojим мoгућнoстимa нajaвљуjу приjeм грaђaнa.
Зa дoгoвaрaњe тeрминa узимaњa изjaвa или снимaњa мoлимo пoзoвитe брoj 063/105-17-15.

Poslednje najave


Najčitanije vesti


Medijski kutak