Please select your page

Пријем грађана у Јаши Томићу и Сечњу

У уторак, 29. јула 2014. године, заменица покрајинског омбудсмана ће са сарадницима примати грађане у Јаши Томићу и Сечњу, након чега ће посетити и Центар за социјални рад у Сечњу.

Пријем грађана у Јаши Томићу одржаће се у просторијама Месне заједнице (Маршала Тита 80) од 9 до 10:30 часова. Након пријема грађана у Јаши Томићу одржаће се пријем грађана у Сечњу у просторијама Општинске управе (Вожда Карађорђа 57) од 11 до 12:30 часова. Грађани ће приликом ових посета моћи лично да разговарају са заменицом омбудсмана, поднесу притужбу и добију правне савете.

Место

Време

Адреса

Јаша Томић

 09:00 - 10:30

Маршала Тита 80

Сечањ

 11:00 - 12:30

Вожда Карађорђа 57

Институција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, у складу са својим годишњим планом рада посећује насељена места широм Војводине у којима при општинској управи није успостављен омбудсман. Циљ тих посета је упознавање са ситуацијом у области остваривања, заштите и унапређења људских права у овим местима, са конкретним правним проблемима појединаца и стицање свеобухватне слике о људским правима грађана АП Војводине.

Покрајински заштитник грађана позива све грађанке и грађане који имају недоумица или проблема у било којој области људских права да се током посете непосредно и што конкретније информишу о начинима на које могу остварити и заштитити своја права. 

Молимо медије да према својим могућностима најављују пријем грађана и у овим местима.
За договарање темина узимања изјава или снимања молимо позовите број 063/105-17-15.

Последње најаве


Најчитаније вести


Медијски кутак