Please select your page

NAJAVA: Okrugli sto - Postupanje policije sa licima lišenim slobode i prevencija torture

najava sajtOkrugli sto „Postupanje policije sa licima lišenim slobode i prevencija torture“, održaće se u utorak, 18. marta 2014. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine (Vladike Platona bb, Novi Sad) sa početkom u 9:30 časova. Ovaj događaj održava se u okviru realizacije Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), a u okviru stalnog kooperativnog dijaloga NPM-a i Ministarstva unutrašnjih poslova.

Okrugli sto će otvoriti zamenik pokrajinskog ombudsmana, Stevan Arambašić, zamenik zaštitnika građana Republike Srbije, Miloš Janković i rukovodilac odeljenja za vladavinu prava i ljudska prava Misije OEBS u Srbiji Romana Švajger. Nakon uvodnih obraćanja, na okruglom stolu govoriće se o: ostvarivanju prava lica lišenih slobode od strane policije; postupanju prema licima lišenim slobode; materijalnim uslovima policijskog zadržavanja i pravu na zdravstvenu zaštitu zadržanog lica.

Okrugli sto zajednički organizuju Pokrajinski ombudsman AP Vojvodine i Zaštitnik građana Republike  Srbije uz podršku Misije OEBS u Srbiji, a na njoj će, pored predstavnika institucija i organizacija u okviru NPM-a učestovati i predstavnici policijskih uprava sa teritorije AP Vojvodine i nevladinih organizacija.

O Nacionalnom mehanizmu za prevenciju torture

NPM je novi mehanizam u Republici Srbiji ustanovljen 2011. godine dopunom Zakona o ratifikaciji Opcionog protokola uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka, iako je sam Zakon kojim se otvara mogućnost za uspostavljanje ovog mehanizma usvojen još 2006. godine. Kao relativno nova vrsta nadzornog tela, NPM postoji u približno 70 zemalja u svetu u kojima su ubrzo nakon što je on počeo da funkcioniše primećeni i pozitivni pomaci u oblasti unapređenja uslova života i mogućnosti ostvarivanja  ljudskih prava osoba koje borave u institucijama, odnosno ustanovama zatvorenog tipa. NPM u Republici Srbiji do sada je obavio preko 80 poseta zatvorima, policijskim stanicama, psihijatrijskim bolnicama i domovima za stare u okviru državnog sistema socijalne zaštite. 

Molimo medije da izveštavaju.
Vreme predviđeno za davanje izjava je od 9:00 do 9:30 časova.

Poslednje najave


Najčitanije vesti


Medijski kutak