Please select your page

Najave

Institucija Pokrajinskog ombudsmana, kao koordinator mreže „Život bez nasilja“, organizuje konferenciju pod nazivom „Objedinjeno delovanje institucija u zaštiti od nasilja u porodici i nad ženama – praksa u Vojvodini“ koja će biti održana u četvrtak, 12. decembra 2013. godine u Novom Sadu, u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 11 časova.

Ovogodišnja konferencija posvećena je umrežavanju i zajedničkom delovanju institucija na lokalnom i pokrajinskom nivou sa naglaskom na ulogu zdravstvenih ustanova, dobrim primerima i efikasnim metodama rada.

Konferenciju će otvoriti pokrajinska ombudsmanka Aniko Muškinja Hajnrih, dok će u radnom delu konferencije govoriti Anita Beretić, pomoćnica pokrajinskog sekretara za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Danijela Stanković Baričak, pomoćnica pokrajinskog sekretara za zdravstvo i Danica Todorov, zamenica pokrajinskog ombudsmana za ravnopravnost polova.
Predstavnici domova zdravlja iz Novog Sada, Subotice, Zrenjanina i Vršca, kao i prof. dr Slobodan Grebeldinger, direktor Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, predstaviće primere prakse u delovanju institucija u zaštiti od nasilja u porodici i nad ženama.

Opširnije: Najava: Konferencija „Objedinjeno delovanje institucija u zaštiti od nasilja u porodici i nad...


Konferencija „Nacionalni saveti nacionalnih manjina i rodna ravnopravnost” biće održana se u Novom Sadu u četvrtak, 17. novembra 2013. godine u hotelu „Park” sa početkom u 10 časova.

Konferenciji je prethodilo istraživanje o zastupljenosti i vidljivosti žena u nacionalnim savetima nacionalnih manjina u Srbiji i primeni načela rodne ravnopravnosti u radu ovih saveta. U istraživanju su učestvovale članice i članovi 14 nacionalnih saveta. Opšti zaključak je da je potrebno povećati vidljivost žena unutar nacionalnih saveta i rezultata njihovog rada kojim one doprinose kako aktivnostima nacionalnog saveta, tako i sopstvene nacionalne, odnosno šire društvene zajednice.

Konferenciju će otvoriti pokrajinska ombudsmanka Aniko Muškinja Hajnrih, predsednica Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine Ana Tomanova Makanova i šef odeljenja za demokratizacijeu Misije OEBS u Srbiji Jan Luenberg. Nakon izlaganja o pravnom okviru i praksi zaštite prava žena - pripadnica nacionalnih manjina o kojima će govoriti zamenik Zaštitnika građana Republike Srbije dr Goran Bašić i zamenice Pokrajinskog ombudsmana Eva Vukašinović i Danica Todorov, učesnice i učesnici konferencije će razmatrati mogućnosti za primenu načela rodne ravnopravnosti u četiri oblasti značajne za ostvarivanje i zaštitu prava nacionalnih manjina (obrazovanje, kultura, informisanje i službena upotreba jezika i pisma).

Opširnije: NAJAVA: Konferencija u Novom Sadu - Nacionalni saveti nacionalnih manjina i rodna ravnopravnost


defaultPokrajinski ombudman je tokom protekle nedelje započeo ovogodišnji niz poseta lokalnim smaoupravama sa ciljem da se građanima i građankama omogući neposredna mogućnost podnošenja predstavki ovom institucijom. Sledeći prijem građana biće upriličen u ponedeljak, 20. maja 2013. godine u Opštini Kikinda. Građane će od 11.00-13.00 časova u zgradi lokalne samouprave (Trg srpskih dobrovoljaca 12) primati zamenica pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava deteta.

Institucija Pokrajinskog ombudsmana štiti ljudska prava i slobode od povreda učinjenih od strane pokrajinske i opštinske uprave, kao i organizacija i javnih službi, čiji je osnivač Pokrajina ili opština.

Pokrajinski ombudsman poziva sve građanke i građane Opštine Kikinda i okolnih mesta koji imaju bilo kakvih nedoumica ili problema u bilo kojoj oblasti ljudskih prava da se tokom ove posete na najneposredniji način što konkretnije informišu o načinima na koje mogu ostvariti i zaštititi svoja prava.

Opširnije: NAJAVA: Pokrajinski ombudsman u Kikindi


defaultPokrajinski ombudsman je ovogodišnji niz poseta lokalnim samoupravama sa ciljem da se građanima i građankama omogući neposredna mogućnost podnošenja predstavki ovoj instituciji započeo u Vrbasu i Kikindi. Sledeći prijem građana biće u petak, 24. maja 2013. godine u Opštini Kovin. Građane će od 11.00-12.00 časova u zgradi lokalne samouprave (JNA 5) primati zamenica pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava deteta.

Institucija Pokrajinskog ombudsmana štiti ljudska prava i slobode od povreda učinjenih od strane pokrajinske i opštinske uprave, kao i organizacija i javnih službi, čiji je osnivač Pokrajina ili opština.

Pokrajinski ombudsman poziva sve građanke i građane Opštine Kovin i okolnih mesta koji imaju bilo kakvih nedoumica ili problema u bilo kojoj oblasti ljudskih prava da iskoriste mogućnost da se tokom ove posete na najneposredniji način što konkretnije informišu o načinima na koje mogu ostvariti i zaštititi svoja prava.

Opširnije: NAJAVA: Pokrajinski ombudsman u Kovinu


eksplPokrajinski ombudsman će u ponedeljak, 22. aprila 2013. godine sa početkom u 13.30 časova u Pres sali Vlade APV (Bul. M. Pupina 16) održati konferenciju za novinare na kojoj će biti predstavljen izveštaj o istraživanju ove institucije pod nazivom „Eksploatacija dece na internetu”.

O značaju ovog istraživanja o fenomenu eksploataije dece putem informacionih i komunikacionih tehnologija, razlozima i kontekstu njegovog sprovođenja, kao i o njegovim rezultatima i preporukama govoriće direktorica međunarodne organizacije Save the Children Andrea Žeravčić, pokrajinska ombudsmanka Aniko Muškinja Hajnrih i zamenica pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava deteta Marija Kordić.

Izveštaj o rezultatima istraživanja Pokrajinskog ombudsmana „Eksploatacija dece na internetu” nastao je u okviru Programa prevencije eksploatacije dece u Jugoistočnoj Evropi koji organizacija Save the Children već tri godine sprovodi u saradnji sa institucijama ombudsmana u ovom regionu. Istraživanjem su obuhvaćena mišljenja i stavovi vojvođanskih osnovaca, srednjoškolaca i njihovih roditelja, kao i stručnjaka raznih profila iz institucija, ustanova i organizacija koje se bave decom. Istraživanje sadrži i podatke policijskih uprava na teritoriji AP Vojvodine i Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, kao i distributera usluga mobilne i fiksne telefonije i interneta, a poseban deo bavi se medijskim izveštavanjem o fenomenu eksploatacije dece putem informacionih i komunikacionih tehnologija.

Opširnije: NAJAVA: Konferencija za novinare - Eksploatacija dece na internetu


Poslednje najave


Najčitanije vesti


Medijski kutak