Please select your page

Najave

najavaU ponedeljak, 2. decembra, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, kao koordinator mreže „Život bez nasilja“, organizovaće u Novom Sadu konferenciju pod nazivom „Zajedno protiv nasilja – napredak, prepreke i izazovi“. 

Konferencija će biti održana u Velikoj sali Skupštine grada Novog Sada, sa početkom u 10.00 časova.

Konferencija je samo jedna od programskih aktivnosti kojima se Pokrajinski ombudsman uključuje u svetsku kampanju “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ i na njoj će, pored predstavnika Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, učestvovati i eksperti za ravnopravnost polova, profesori univerziteta, predstavnici naučnih, pravosudnih i drugih institucija koje se u svom radu bave problemom nasilja u porodici. Na konferenciji će biti reči o izazovima i dostignućima sa kojima se suočavamo u primeni Pekinške deklaracije, zabrani seksualnog uznemiravanja na visokoškolskim ustanovama, radu sa počiniocima nasilja u porodici, kao i rezultatima istraživanja o femicidu i preprekama sa kojima se sučavaju žrtve rodno zasnovanog nasilja. Konferencija će raditi u tri plenarne grupe, a na njoj će biti predstavljen i regionalni projekat „Ujedinjeno za zaustavljanje nasilja nad ženama“. 

Program konferencije možete pogledati u prilogu.

Molimo medije da informišu javnost o održavanju i radu konferencije.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (Program.pdf)Program konferencije328 kB

16 dana aktivzma„16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ je svetska kampanja koja počinje 25. novembra na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i traje do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava. Obeležava se u cilju skretanja pažnje javnosti na činjenicu da su žene širom sveta svakodnevno žrtve različitih oblika nasilja.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman će u okviru ove kampanje sprovesti aktivnosti kako bi doprineo podizanju društvene svesti o problemu nasilja nad ženama, koje je, uprkos velikim naporima državnih institucija i nevladinih organizacija, i dalje široko rasprostranjeno. Prva aktivnost Pokrajinskog ombudsmana u okviru kampanje biće okrugli sto na temu „Koordinacija i saradnja – ključ u borbi protiv nasilja“,  na kojoj će učestvovati predstavnici institucija nadležnih za borbu protiv nasilja u porodici i nad ženama  Srednjobanatskog okruga, a održaće se 29. novembra 2019. godine u Zrenjaninu. Kao koordinator mreže „Život bez nasilja“, Pokrajinski ombudsman će 2. decembra organizovati četrnaestu po redu godišnju konferenciju Mreže, pod nazivom „Zajedno protiv nasilja – napredak, prepreke i izazovi“. Na njoj će i ove godine Ombudsman okupiti predstavnike i predstavnice institucija koje se bave nasiljem u porodici u cilju podsticanja unapređenja rada institucija i razmene iskustava i dobrih praksi u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Poslednju aktivnost u okviru kampanje - predavanje za učenike i učenice srednjih škola na temu rodne ravnopravnosti, Ombudsman će realizovati 9. decembra u Domu učenika „Brankovo kolo“ u Novom Sadu.


Festival prava detetaZa mesec dana, 20. novembra, navršiće se 30 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta. Konvencija predstavlja prvi međunarodni dokument o zaštiti i unapređenju prava dece koji ima obavezujući karakter. Reč je o jednom od najvidljivijih, univerzalno prihvaćenih sporazuma o ljudskim pravima u kojem su deca po prvi put prepoznata kao nosioci svojih prava. Pored toga što predstavlja ugovor sa najviše ratifikacija, Konvencija je važna i zato što se njome detetu priznaju i građanska prava, poput prava na okupljanje, slobodno izražavanje mišljenja ili prava na učestvovanje u donošenju odluka koje ga se neposredno tiču.

U nameri da na najprikladniji način obeleži tridesetogodišnjicu usvajanja Konvencije o pravima deteta i sa željom da angažuje širu društvenu zajednicu i podseti društvo na odgovornost koju ima prema deci, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, u saradnji sa Novosadskom mrežom za decu i lokalnim ombudsmanima sa teritorije Vojvodine organizuje Festival prava deteta.

Organizovanjem Festivala o pravima deteta Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman želi, najpre, da samoj deci pruži priliku da govore i informišu se o svojim pravima i društvu u kome žive, ali i da skrene pažnju javnosti na važnost prava deteta i značaj uzajamne saradnje i umreženosti državnih institucija, organizacija civilnog društva i celokupne zajednice u zaštiti, ostvarivanju i unapređivanju prava deteta. Osim u Novom Sadu, festivalske aktivnosti, u vidu radionica, izložbi, diskusija, okruglih stolova, predstava, časova građanskog vaspitanja, prezentacija istraživanja, filmskih projekcija, tribina i konferencija, odvijaće se i u Sremskim Karlovcima, Somboru, Kikindi, Srpskom Itebeju i Šidu. Teme obuhvaćene Festivalom biće, između ostalog, obezbeđivanje i unapređivanje kvalitetne podrške ranom razvoju, obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, participaciji dece, inkluziji, zaštiti deteta od nasilja, zabrana telesnog kažnjavanja, rad sa decom iz osetljivih društvenih grupa, vakcinacija, zaštita životne sredine.

Kao poseban događaj koji se ove godine održava u okviru Festivala, 29. i 30. oktobra u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu, izdvajamo Međunarodnu naučno-stručnu konferenciju „Zaštita prava deteta – 30 godina od usvajanja konvencije o pravima deteta”.

Festival prava deteta zvanično počinje 25. oktobra tematskim sastankom Novosadske mreže za decu čija gošća će biti profesorka dr. Nirvana Pištoljević sa Kolumbija univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama i saradnica UNICEF-a, a tema sastanka biće „Pravo deteta na dostupnost kvalitetne podrške razvoju - značaj građenja sistema skrininga i rane intervencije“.

Agenda tematskog sastanka 25. oktobra. 2019. godine.

Pozivamo medije da izveštavaju o ovom događaju, kao i o drugim aktivnostima Festivala.

Program Festivala*

Napomena: Program Festivala podložan je izmenama, a o eventualnim promenama, mediji i javnost biće blagovremeno obavešteni.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (Agenda-festival-prava-deteta.docx)Agenda85 kB
Download this file (Program-Festivala.pdf)Program213 kB

Festival prava detetaPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman u saradnji s Novosadskom mrežom za decu, u okviru Festivala prava deteta, organizuje u subotu, 16. novembra 2019. godine događaj za decu i roditelje/staratelje pod nazivom: „Zabava prava“. Program se održava u Kulturnoj stanici Svilara i traje od 11 do 19 časova.

Pozivamo decu i roditelje/staratelje da svojim prisustvom i učešćem u aktivnostima uveličaju ovaj događaj, a medije da o njemu izveštavaju.

VAŽNA NAPOMENA!

Sva deca do navršenih 10. godina života koja će učestvovati u aktivnostima programa Zabava prava - dečja fešta, 16.novembra 2019. godine u Kulturnoj stanici Svilara, za isto moraju imati pismenu saglasnost roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika.

Navedena obaveza ne odnosi se na: decu u pratnji roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika ili drugog lica kojem je neko od navedenih privremeno poverio dete; decu koju dovode i koja će biti pod nadzorom odgovornih lica iz obrazovnih, zdravstvenih i ustanova socijalne zaštite; decu korisnike usluga ustanova socijalne zaštite za koje postoji prethodna načelna saglasnost roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika da učestvuju na ovakvim događajima.

Primer saglasnosti možete preuzeti ovde (word, pdf), a biće dostupna i na licu mesta.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (saglasnost.docx)Saglasnost (word)84 kB
Download this file (saglasnost.pdf)Saglasnost (pdf)248 kB

Najava događaja - Međunarodna konferencija o Konvenciji o pravima detetaPovodom tridesetogodišnjice od usvajanja Konvencije o pravima deteta, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman  i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja (Beograd) organizuju krajem oktobra, u Novom Sadu, međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom „Zaštita prava deteta – 30 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta“.

Na konferenciji će, pored lokalnih i ombudsmana iz regiona, učestvovati predstavnici akademskih, naučno-istraživačkih, nezavisnih i drugih relevantnih institucija i organizacija iz Sjedinjenih Država, Engleske, Norveške, Holandije, Italije, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Mađarske, Rusije, Kine i drugih zemalja.

U okviru konferencije biće održana i dva okrugla stola: na prvom će se razgovarati o ulozi nezavisnih institucija i ustanova socijalne zaštite u zaštiti prava deteta, dok će na drugom biti reči o ulozi pravosudnih organa u zaštiti prava deteta.

Prema mišljenju Pokrajinskog ombudsmana, obeležavanje godišnjice usvajanja Konvencije o pravima detata prava je prilika da se sumiraju njeni rezultati,  oceni stepen ostvarivanja dečijih prava, ukaže na doprinose, ali i probleme u primeni, kao i na odgovornost koju mi, i kao pojedinci i kao zajednica, imamo prema najmlađim članovima našeg društva. Pored toga što predstavlja ugovor sa najviše ratifikacija, Konvencija nudi učesnicima konferencije priliku da ocene koliko se stvarnost približila normativnom idealu Konvencije koja nudi sliku deteta kao subjekta i aktivnog učesnika u određevanju svog položaja. Konferencija je, takođe, i prilika da predstavnici institucija i organizacija koji se bave pravima dece uspostave saradnju, razmene iskustva i znanje, a svoj rad na unapređenju prava dece inoviraju tako što će u njega integrisati podsticajne primere iz regiona.

Privržen dobroj praksi, ustanovljenoj prethodnih godina, Pokrajinski ombudsman će pred početak konferencije objaviti zbornik u kome će biti sabrana izlaganja učesnika skupa.

Konferencija „Zaštita prava deteta – 30 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta“ će se održati 29. I 30. oktobra u prostorijama Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, a njenu organizaciju je podržalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.


Poslednje najave


Najčitanije vesti


Medijski kutak