Please select your page

Najave

fb NAJAVA CIRPostupajući u okviru svojih ovlašćenja, a na osnovu usmenih obraćanja građanki i građana i saznanja iz medijskih napisa, Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman započeo je sa sprovođenjem istraživanja o mogućnostima ostvarivanja prava građana na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u opštim bolnicama na teritoriji AP Vojvodine.

Cilj ovog istraživanja je dvojak. Prvi je da se ispita u kolikoj meri su građani u mogućnosti da, u okviru postojećeg sistema zakazivanja specijalističko-konsultativnih i dijagnostičkih pregleda za koje nije pripisano utvrđivanje liste čekanja, ostvare svoje pravo na ove preglede u vojvođanskim opštim bolnicama. Drugi cilj je da se prikupe podaci o tome u kolikoj meri su građani koristili svoje pravo na obavljanje pomenutih pregleda u privatnoj praksi, kao i pravo na refundaciju troškova ovih pregleda podnoseći zahtev nadležnoj filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman stoga poziva građane da u što većem broju doprinesu ovom istraživanju i da popune anonimni upitnik koji se nalazi na veb-stranici ove institucije (www.оmbudsmаnаpv.оrg). Građani upitnik mogu popuniti elektronski putem linka sa naše naslovne veb-stranice  ili ga mogu preuzeti, odštampati i doneti, odnosno poslati redovnom ili elektronskom poštom na adresu Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana u Novom Sadu (Bulevar Mihajla Pupina 25 ili office@ombudsmanapv.org).

Po završetku istraživanja, Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman će objaviti njegove rezultate, a nadležnim organima uprave i ustanovama uputiti preporuke za unapređenje stanja u vezi sa ovim aspektom pružanja zdravstvene zaštite građanima.

 

Baner elektronski - link
preuzmi dokument link

Pokrajinskzaštitnik građana – ombudsman će uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji u utorak, 8. decembra sa početkom u 10 časova u sali 1 Skupštine AP Vojvodine održati panel pod nazivom Neinformisanost kao prepreka ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava”.

Panel se organizuje u susret 10. decembru, Međunarodnom danu ljudskih prava sa ciljem da se stručnoj i široj javnosti ukaže na probleme u funkcionisanju institucionalnih sistema ostvarivanja ljudskih prava. Na panelu će biti predstavljeno osam istraživanja koja je Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman sproveo tokom 2015. godine. Rezultati i preporuke istraživanja odnose se na rad obrazovnih i ustanova socijalne i zdravstvene zaštite, organe uprave na pokrajinskom nivou i jedinice lokalne samouprave, kao i na nacionalne savete nacionalnih manjina.

Istraživanja će biti predstavljena nakon uvodnog obraćanja pokrajinske zaštitnice građana - ombudsmanke Aniko Muškinja Hajnrih, a predstavnici oko 40 ustanova i organa uprave na koje se njihovi rezultati odnose imaće potom prilike da, zajedno sa zamenicama izamenicima Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana, učestvuju u diskusijama o najefikasnijim načinima za izvršavanje preporuka ovih istraživanja. 

Program panela sa nazivima istraživanja koja će biti predstavljena na panelu nalazi se u prilogu najave.

Molimo medije da izveštavaju.

Vreme predviđeno za davanje izjava je od 9.30 do 10.00 časova, ili posle zaključnih razmatranja  u 13.45 časova.

Dodatne informacije: 063 106 01 57 ili 062 205 895.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (Agenda 1 PO OEBS logo 3.pdf)Program panela207 kB

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman i Komora izvršitelja Srbije održaće danas, 19. maja 2015. godine u 13 časova konferenciju za medije u sedištu Pokrajinskog ombudsmana (Bulevar M. Pupina 25).

Medijima će se ovom prilikom obratiti Aniko Muškinja Hajnrih, pokrajinska zaštitnica građana - ombudsmanka i Aleksandra Trešnjev, predsednica Komore izvršitelja Srbije.

Na konferenciji za medije javnosti će biti ukazano na to kako da izvršni dužnici, odnosno građani i građanke kojima je naložena prinudna naplata dugovanja mogu da zaštite i ostvare svoja prava u skladu sa zakonom.

Povod za ovu konferenciju je postupanje Pokrajinskog ombudsmana u slučaju kada je izvršitelj nadležnoj filijali Republičkog fonda za PIO naložiosprovođenje izvršenja plenidbom 2/3 penzije podnositeljke pritužbe, starije osobe koja prima invalidsku penziju u iznosu od 11.701,40 dinara. 

Molimo medije da izveštavaju.

Dodatne informacije na 063 105 17 15

 


Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman će u petak, 20. novembra 2015. godine sa početkom u 11 časova u Skupštini AP Vojvodine organizovatikonferenciju „Rodna ravnopravnost i smanjenje rizika od katastrofa”. Ovom konferencijom završava se istoimeni projekat realizovan uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena (UN Women).

Konferenciju će u ime institucije Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana otvoriti Danica Todorov, zamenica za ravnopravnost polova, dok će u ime UN Women prisutne pozdraviti Milana Rikanović. Pomoćnik načelnika Sektora za vanredne situacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Ivan Baras govoriće o zakonodavnim promenama i saradnji sa lokalnim samoupravama, a biće reči i o iskustvima Pokrajinskog štaba za vanredne situacije. Na kraju konferencije biće predstavljeni rezultati i aktivnosti projekta „Rodna ravnopravnost i smanjenje rizika od katastrofa”, kao i aktivnosti na uvođenju rodne perspektive u upravljanje rizicima u Gradu Pančevu.

Projekat „Rodna ravnopravnost i smanjenje rizika od katastrofa” realizovan je s ciljem povećanja znanja i kapaciteta lokalnih samouprava i udruženja građana (pre svega ženskih organizacija civilnog društva i udruženja žena) za uključivanje rodne perspektive u dokumenta i programe koji se odnose na vanredne situacije i na održivi razvoj uopšte.

Molimo medije da izveštavaju.

Vreme predviđeno za uzimanje izjava je od 10.30 do 11.00 časova ili po završetku Konferencije u 13 časova.

Za sve dodatne informacije molimo pozovite 063 105 17 15 ili 062 205 895.


Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman će u 2015. godini posebnu pažnju posvetiti ulozi žena i uključivanju rodne perspektive u oblast vanrednih situacija i održivog razvoja u okviru projekta „Rodna ravnopravnost i vanredne situacije“ koji se sprovodi uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena (UN Women).

Cilj projekta je da se povećaju znanje i kapaciteti jedinica lokalne samouprave i udruženja građana za uključivanje rodne perspektive u dokumenta i programe koji se odnose na vanredne situacije i šire, na održivi razvoj, ali i da se poveća učešće žena u  postupcima donošenja dokumenata, promovisanja rodne ravnopravnosti i nediskriminatornog postupanja u procesima koji se pokreću radi smanjenja rizika od katastrofa. Projekat će biti realizovan u saradnji sa šest lokalnih samouprava u Vojvodini u kojima će biti održani razgovori sa predstavnicima i predstavnicama lokalne samouprave i ženama iz zajednice.

Tokom poseta ovim opštinama i gradovima, zamenica Pokrajinskog zaštitnika građana će primati građane i građanke, koji će tom prilikom imati mogućnost da razgovaraju o ostvarivanju svojih ljudskih prava, da postave pitanja i podnesu pritužbu na rad pokrajinske i opštinske uprave, organizacija i javnih službi čiji je osnivač Pokrajina ili opština.

Zamenica će građane i građanke primati sledeće nedelje, a prema sledećem rasporedu:

-          18. maja - Beočin od 11 do 13 časova u maloj sali skupštine Opštine,

-          19. maja - Subotica od 11 do 13 časova u prostorijama Zaštitnika građana Grada Subotice,

-          20. maja - Pančevo od 11 do 13 časova u Gradskoj kući,

-          21. maja - Vrbas od 11 do 13 u zgradi Opštine Vrbas.

Razgovori i prijemi građana biće održani još u Sremskoj Mitrovici i Sečnju.

Molimo medije da najavljuju ove događaje.

Za dodatne informacije pozovite 063 105 17 15.


Poslednje najave


Najčitanije vesti


Medijski kutak