Please select your page

Вести

Када би грађани боље познавали своја права, више инсистирали на њиховом поштовању и користили сва расположива средства, па и обраћање Покрајинском омбудсману, заједно бисмо допринели да рад органа управе буде професионалнији и неправилности у раду мање, изјавила је Анико Мушкиња Хајнрих, покрајинска омбудсманка, на трибини коју је синоћ у Зрењанину организовао ондашњи Центар за културу.

150113-Зрењанин

Након кратког уводног излагања у коме је представила институцију омбудсмана, Анико Мушкиња Хајнрих и Ева Вукашиновић, заменица покрајинског омбудсмана, одговарале су на питања присутних. Учеснике трибине је интересовало нпр. да ли је назив центра, у коме је одржана трибина, исписан у складу са законом, да ли и у којој мери органи управе прихватају препоруке Омбудсмана, постављали су питања о присуству етничке дистанце међу младим људима, о заштитнику пацијентових права, двојезичној настави, познавању службеног језика и етничкој компетицији, о томе имају ли Срби једнака права као и припадници националних мањина.

Опширније: Трибина у Зрењанину


Министарство здравља обавестило је институцију Покрајинског омбудсмана да жене од 15 и више година могу да обављају превентивне гинеколошке прегледе чешће, а не само једанпут у три године.

дефаултПокрајински омбудсман је поводом различитог тумачења одредби Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији, односно о обиму превентивних мера затражио појашњење Министарства здравља у вези са превентивним гинеколошким прегледима. Наиме, одредбе Правилника су у појединим домовима здравља протумачене на тај начин да пацијенткиње не могу да обаве превентивни преглед чешће него што је Правилником прописано.

Опширније: Превентивни гинеколошки прегледи могући и чешће од једанпут у три године


2012 007Представници Националног превентивног механизма (НПМ) и стручњаци са Криминалистичко полицијске академије јуче су у Београду одржали саветовање о правима лица којима је одређено полицијско задржавање. Институцију Покрајинског омбудсмана представљао је заменик покрајинског омбудсмана Стеван Арамбашић који је говорио о забрани тортуре, нечовечног и понижавајућег поступања према лицима којима је одређено полицијско задржавање.

Опширније: Саветовање о правима лица приликом полицијског задржавања


дефаултПокрајински омбудсман Анико Мушкиња Хајнрих учествовала је у јавној расправи о нацртима закона о заштити права пацијената и заштити особа са менталним сметњама која је одржана у Новом Саду.

Учествујући у расправи истакла је да Покрајински омбудсман замера због чињенице да без обзира на сам назив будућег закона, од укупно 50 чланова Нацрта закона о заштити права пацијената само шест чланова посвећено је самом поступку заштите пацијентових права, те да већина одредаба представља неку врсту пописа пацијентових права. 

Опширније: Покрајински омбудсман о нацртима закона о заштити права пацијената и заштити особа са менталним...


Након прошлонедељних посета Пећинацима, Кули и Руском Крстуру, представници институције Покрајинског омбудсмана ће у петак, 11. новембра 2011. посетити Шид где ће се организовати трибина за представнике локалне самоуправе, јавних предузећа и установа о родној равноправности и надлежностима Покрајинског омбудсмана у овој области, а потом и разговор са грађанима ове општине и пријем њихових представки.

Оба догађаја ће се одржати у згради Општине Шид. Трибина ородној равноправности одржаће се од 13.30 – 15.00 х, а потом следи пријем грађана/ки од 15.15 – 17.00 х.

Уводно излагање на трибини имаће заменица покрајинског омбудсмана за равноправност полова Даница Тодоров, а присутнима ће се обратити и представници/е локалне самоуправе.

Посете општинама организују се како би грађани са заменицом покрајинског омбудсмана, односно са правницом из институције могли да се посаветују о могућностима остваривања својих права у односу на покрајинске и општинске органе управе, јавна предузећа и службе. Грађани ће овом приликом такође моћи да на лицу места поднесу представку институцији Покрајинског омбудсмана.

Опширније: Институција Покрајинског омбудсмана у петак, 11. новембра у Шиду - Настављају се обиласци општина...