Please select your page

Вести

15.05.13 Врбас ЕВ сајтПоводом поступка који Покрајински омбудсман води у вези са увођењем црногорског језика у службену употребу у Општини Врбас, заменица покрајинског омбудсмана за заштиту права националних мањина Ева Вукашиновић се јуче састала са представницима локалне самоуправе.

Састанку су присуствовали председник Општине Врбас Милан Станимировић и председница Скупштине Општине Врбас Марјана Мараш са сарадницима, а заменица Вукашиновић их је овом приликом ближе упознала са законским одредбама које се односе на службену употребу језика и писма, односно на услове на основу којих се језик неке националне заједнице уводи у службену употребу, као и о томе да ће Покрајински омбудсман о даљем поступању у овом предмету одлучити по пријему званичног изјашњења Општинске управе Општине Врбас.

Опширније: Посета Општини Врбас


Потписивање споразумаПокрајинска омбудсманка Анико Мушкиња Хајнрих и декан Правног факултета у Новом Саду проф. др Ранко Кеча закључили су данас протокол о сарадњи. Протокол омогућује студентима Правног факултета да практичну наставу, у два циклуса од по десет дана, реализују уз стручну помоћ покрајинског омбудсмана.

Програм практичне наставе обухвата упознавање са надлежностима и делокругом рада Покрајинског омбудсмана, упознавање са правним оквиром поступања Омбудсмана и утврђивање евентуалних нормативних недостатака који могу бити сметња у остваривању његових надлежности, праћење поступања Омбудсмана у текућим предметима, као и анализу одабраних случајева из досадашњег рада Омбудсмана.

Опширније: Сарадња са Правним факултетом


Излагање покрајинске омбудсманке у Б. ТополиИако раде у незавидним условима, без пратеће службе и јасно дефинисане позиције у погледу тога да ли су посебан орган или оргнизациона јединица општинске/градске управе, улога локалног заштитника грађана у заштити људских права је веома важна, изјавила је Анико Мушкиња Хајнрих, покрајинска омбудсманка, на међународној конференцији Значај и улога локаних омбудсмана која је, од 8 до 10 маја, одржана у Бачкој Тополи.

У свом излагању Анико Мушкиња Хајнрих је подсетила да појам заштитника грађана/омбудсмана, без обзира на ниво на коме је установљен, подразумева његову независност и самосталност, што искључује хијерархију, сваку врсту обавезне једнообразности или мешања једног органа у рад другог.

Опширније: Значај и улога локалних омбудсмана


дефаултОбележавање Међународног дана породице одражава јасан став свих чланица Уједињених нација према питању различитих облика породица, а у оквиру тога равноправности полова и права жена на равноправну могућност запошљавања и подједнаку поделу послова у родитељству. То подразумева једнака права жена и мушкараца у породици, одговорно родитељство оба партнера, заједничко доношење одлука у оквиру економског партнерства, поделу послова унутар домаћинства, заједничко доношење породичних одлука, као и поштовање одлуке оба партнера о потомству. Овај дан је прилика и да се анализирају промене које су настале у породици, али и за подизање свести јавности о различитим питањима у вези са породицом, укључујући и насиље у њој, као најраширенији вид кршења људских права, а првенствено права на слободу, физички интегритет и право на живот.

Опширније: Саопштење поводом 15. маја, Међународног дана породице


дефаултПокрајински омбудсман ће током маја и јуна ове године наставити да организује посете и разговоре са грађанима и грађанкама у локалним самоуправама у АП Војводини. Следећи пријем грађана биће уприличен у среду, 15. маја 2013. године у Општини Врбас. Грађане ће од 11.30-13.00 часова у згради локалне самоуправе (М. Тита 89) примати заменица покрајинског омбудсмана за заштиту права националних мањина са сарадницима.

Институција Покрајинског омбудсмана штити људска права и слободе од повреда учињених од стране покрајинске и општинске управе, као и организација и јавних служби, чији је оснивач Покрајина или општина.

Опширније: Покрајински омбудсман у Врбасу