Please select your page

Вести

21052014332Иако је у Србији установљен институционални оквир за борбу против корупције, корупција је и даље веома присутна у свим сферама друштва. Вишеструко штетна, корупција разара морално ткиво друштва, подрива институције, успорава економски развој, слаби државу и отежава интеграцију Србије у ЕУ. Важну улогу у борби против корупције имају и медији, па је разумљиво што је на округлом столу “Борба против корупције у Србији – достигнућа и изазови”, посебна пажња, између осталог, посвећена истраживачком новинарству и независним медијима.

Учесници округлог стола - представници Агенције за борбу против корупције, Независног друштва новинара Војводине, Партнера за демократске промене Србија и Правног скенера – желели су да упознају јавност са надлежностима и радом Агенције за борбу против корупције, проблемима корупције у здравству и налазима Анализе судске праксе за кривична дела корупције која се спроводи у оквиру пројекта “Активни грађани против корупције: примена добрих пракси у борби против корупције у локалној заједници”. Пројекат спроводе Партнери за демократске промене Србија и Правни скенер, уз подршку Делегације Европске уније у Републици Србији и Владе Републике Србије и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом.

Опширније: Борба против корупције: Злоупотреба јавних овлашћења отежава остваривање људских права


Покрајински омбудсман изражава забринутост због могућих последица изјава Миленка Јованова, представника Демократске странке Србије које могу изазвати погоршање међунационалних односа у Аутономној Покрајини Војводини и осећај страха код припадника националних мањина.

Институција Покрајинског омбудсмана је годинама уназад, последњи пут 21. фебруара 2014. саопштењем под називом „Квалитетно учење и знање званичног језика не сме бити доведено у питање“скретала пажњу како јавности, тако и надлежних институција на неопходност квалитетног изучавања српског језика, укључујући и могућност увођења билингвалне наставе на српско-мањинским језицима у срединама где припадници мађарске националне мањине чине већину. Осим искључиво начелне подршке овој идеји од стране кључних политичких актера, у министарству надлежном за образовање и другим органима нису се предузимале било какве мере усмерене на побољшање овог стања и решавања проблема.

Опширније: Злоупотреба међунационалних односа зарад политичке промоције


Поводом Дана матичара Покрајински омбудсман честита свим матичарима који обављају овај одговоран и значајан посао и жели им успех у даљем раду. Упис у матичне књиге предуслов је за остваривање многих права, и зато је посао матичара важан за све нас као појединце, те и за саму државу. Обављање дужности матичара у условима честих измена прописа и различитих тумачења и примене  истих,  захтева стално усавршавање што подразумева редовно праћење прописа који регулишу ову материју  и  размену међусобних искустава, а све у циљу ефикасног и економичног остваривања права грађана. Ради се о комплексном задатку, поготово у вишенационалној средини каква је Војводина, што је потврдило и истраживање које је спровео Покрајински омбудсман, а односило се на упис личног имена у матичне књиге на језику и писму националних мањина. 

Опширније: Данас је Дан матичара: Упис у матичне књиге предуслов је за остваривање многих права


09.05.2014. СлВише је показатеља на основу којих се може оцењивати стање мањинских права у Србији, а један од њих је правни оквир. Можемо рећи да је у Србији постоји добар правни оквир и да би он требало да олакша остваривање како индивидуалних, тало и колективних права националних мањина. Али, да ли је у пракси тако? – запитала се Анико Мушкиња Хајнрих, покрајинска омбудсманка, на међународној конференцији Словаци и Срби – историја и садашњост. Излажући у оквиру првог панела Законски оквир положаја националних мањина у Србији и међудржавна српско-словачка сарадња у области мањинске политике, Анико Мушкиња Хајнрих је истакла да је, када је о правном оквиру реч, најзначајнији напредак у области заштите националних мањина у Републици Србији постигнут доношењем Устава Републике Србије 2006. године. Поред устава, у Србији постоји и читав низ закона, око тридесет, који се баве појединим аспектима мањинских права. Но, једна је ствар нормативно уређивати питање мањинских права, а друга та права и ефективно примењивати.

Опширније: Покрајинска омбудсманка на међународној конференцији "Словаци и Срби – историја и садашњост"


еуропе даy 2012 медиум слПоводом 9. маја Дана Европе и Дана победе над фашизмом Покрајински омбудсман жели да подсети јавност да је антифашизам уграђен у темеље савремене Европе и да приближавање Европи не значи ништа друго до стварање слободног, праведног, демократског и просперитетног друштва.

Стварање таквог душтва у великој мери зависи од поштовања и ефикасне заштите људских и мањинских права. Као институција основана са циљем да унапређује и штити људска права, Покрајински омбудсман упозорава на раст броја предмета у области заштите права детета. У условима дугогодишње кризе, половичних реформи, константног раста броја незапослених и све дубљег јаза између богатих и сиромашних, деца, пошто су зависна од других, представљају нарочито рањиву социјалну групацију. Стога се заштити дечијих права мора посветити више пажње него до сада.

Покрајински омбудсман сматра нарочито неповољном околношћу то што приликом недавног формирања владе није формирано и посебно министарство за људска и мањинска права, јер сматра би оно допринело ефикаснијем раду органа управе, а то је један од услова да се људска и мањинска права потпуније остварују.

Опширније: За друштво у којем се поштују и цене рад, праведност, слобода и људска права